Course code VET421

VET421 Midtveisevaluering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Andrew Michael Janczak, Andrew Michael Janczak
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Vår og høst
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Den eksternt oppnevnte skriver en kort rapport om positive og negative sider omkring prosjektet og gir en bestått/ ikke bestått vurdering. Rapporten sendes til vedkommende NMBU-institutt og forskningsavdelingen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Midtveisevalueringen er et individuelt opplegg, der veiledere og instituttledere er ansvarlig for gjennomføring.

Midtveisevalueringen har som mål å gi kandidaten muligheter til å presentere sitt prosjekt skriftlig og muntlig. Prosjektet skal settes inn i en vitenskapelig kontekst og vurderes kritisk innenfor en forskningsetisk ramme. Evalueringen er også ment å motivere kandidaten og veilederne til å fortsette arbeidet og identifisere elementer som trenger oppfølging.

Læringsutbytte:

Gjennom midtveisevalueringen forventes studenten å:

·         Gjennomføre en skriftlig og muntlig presentasjon av prosjektet

·         Diskutere forskningsresultatene som har framkommet så langt i prosjektet

-         Gå gjennom fullføringsplan for prosjektet

Læringsaktiviteter:
Individuelt
Pensum:
Ingen
Forutsatte forkunnskaper:
Midtveisevalueringen skal gjennomføres når studenten er midtveis i ph.d.-løpet og innen 2 år fra oppstart.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte
Vurderingsordning:

Evalueringen betinger at studenten presenterer prosjektet skriftlig og muntlig, samt informerer om framdriften i forhold til planen.

Kandidaten leverer en skriftlig framstilling av status i prosjektet (Word format, Calibri 11, enkel linjeavstand) på inntil 3 sider til ekstern sensor, veileder og instituttleder én uke før presentasjonen holdes. Publiserte arbeider, manuskripter og abstrakter må legges ved som vedlegg. Fremstillingen bør ta utgangspunkt i den opprinnelige prosjektskissen brukt i forbindelse med søknad om opptak til ph.d.-utdanningen, og kommentere framdrift i forhold til denne. Fremstillingen avsluttes med en kort redegjørelse for forventet fremdrift siste del av ph.d.-utdanningen. 

Den muntlige 30 minutters presentasjonen gis i et åpent forum med muligheter for spørsmål etter presentasjonen.

Etter dette foregår en evaluering i et lukket møte med kandidaten, en ekstern sensor, veileder(e) og instituttleder. Den eksternt oppnevnte gir kandidaten respons på det skriftlige og muntlige og tar opp akademiske, organisatoriske og samarbeidsmessige utfordringer i kandidatens ph.d.-prosjekt. Til slutt er det en debatt om hvordan disse forholdene bør håndteres.

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
75 timer
Undervisningstid:
Individuelt opplegg
Eksamensdetaljer: Midterm evaluation: