Course code VET421

VET421 Midtveisevaluering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Andrew Michael Janczak
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Vår og høst
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Den eksternt oppnevnte skriver en kort rapport om positive og negative sider omkring prosjektet og gir en bestått/ ikke bestått vurdering. Rapporten sendes til vedkommende NMBU-institutt og forskningsavdelingen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Midtveisevalueringen er et individuelt opplegg, der veiledere og instituttledere er ansvarlig for gjennomføring.

Midtveisevalueringen har som mål å gi kandidaten muligheter til å presentere sitt prosjekt skriftlig og muntlig. Prosjektet skal settes inn i en vitenskapelig kontekst og vurderes kritisk innenfor en forskningsetisk ramme. Evalueringen er også ment å motivere kandidaten og veilederne til å fortsette arbeidet og identifisere elementer som trenger oppfølging.

Læringsutbytte:

Gjennom midtveisevalueringen forventes studenten å:

·         Gjennomføre en skriftlig og muntlig presentasjon av prosjektet

·         Diskutere forskningsresultatene som har framkommet så langt i prosjektet

-         Gå gjennom fullføringsplan for prosjektet

Læringsaktiviteter:
Individuelt
Pensum:
Ingen
Forutsatte forkunnskaper:
Midtveisevalueringen skal gjennomføres når studenten er midtveis i ph.d.-løpet og innen 2 år fra oppstart.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte
Vurderingsordning:

Evalueringen betinger at studenten presenterer prosjektet skriftlig og muntlig, samt informerer om framdriften i forhold til planen.

Kandidaten leverer en skriftlig framstiling på 5-10 sider med presentasjon og oppsummering av prosjektet. Publiserte arbeider, manuskripter og abstrakter må legges ved som vedlegg.

Den muntlige 30 minutters muntlig presentasjonen gis i et åpent forum med muligheter for spørsmål etter presentasjonen.

Etter dette foregår en evaluering i et lukket møte med kandidaten, en ekstern reviewer, veileder(e) og instituttleder. Den eksternt oppnevnte gir kandidaten respons på det skriftlige og muntlige og tar opp akademiske, organisatoriske og samarbeidsmessige utfordringer som har kommet opp under studiet. Til slutt er det en debatt om hvordan disse forholdene bør håndteres.

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
75 timer
Undervisningstid:
Individuelt opplegg
Eksamensdetaljer: Midterm evaluation: