Course code VET358

VET358 Farmakologi og toksikologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Janicke Nordgreen
Medvirkende: Selma Hurem, Marit Bangen, John Ansgar Aasen Bunæs, Marit Jørgensen Bakke, Jan Ludvig Lyche, Mette Helen Bjørge Müller, Tor Einar Horsberg
Studiepoeng: 10.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Uke 18-24
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Farmakologi, læren om legemidler, og toksikologi, læren om gifter, er viktige fag både i klinikk og forskning. Her er det gunstig med gode forkunnskaper i bl.a. anatomi, fysiologi og biokjemi for lettere å lære om mekanismene til ulike stoffgrupper. Undervisningen består av forelesninger, kollokvier og journal clubs.  I farmakologi undervises det blant annet etter human-farmakologi boka  Rang, Ritter, Flower og Henderson: 'Rang & Dale's Pharmacology' (niende utgave), og etter 'Veterinary Pharmacology & Therapeutics' (tiende utgave). Rang & Dale er en oversiktlig lærebok med gode illustrasjoner, men med humanmedisinsk fokus. Den er god til generell læring, men har ingen spesifikke veterinære emner. For 'Veterinary Pharmacology & Therapeutics' legger vi ut pdf av relevante kapitler som ekstramateriale. Kompendier, enkeltartikler og kapitler fra andre bøker vil også bli lagt ut.
Læringsutbytte:
Se canvas
Læringsaktiviteter:
Farmakologi og toksikologi undervises med en blanding av forelesninger, kollokvier, journal clubs og gruppeoppgaver. 
Læringsstøtte:
Se canvas
Pensum:
Se Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Bestått 1.året på veterinærstudiet NMBU
Anbefalte forkunnskaper:
Se canvas
Obligatorisk aktivitet:
Se canvas
Vurderingsordning:
Eksamen er en kombinasjon av MC-test og muntlig eksamen og avholdes i siste kursuke (de siste tre dagene). MC-testen har varighet på 2,5 timer, og karaktersettes etter skalaen A-F. MC-testen inneholder spørsmål fra både farmakologi, toksikologi og mattoksikologi. Den teller 30% av samlet karakter i kurset. Muntlig eksamen utføres etter MC-test og karaktersettes etter skalaen A-F. Den teller 70% av samlet karakter i kurset. Muntlig eksamen dekker kun spørsmål fra farmakologien og toksikologien, ikke mattoks.
Sensor:
Ekstern sensor (3 stk) deltar på muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer