VET332 Prosjektrelatert retning

Studiepoeng:11.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Michael Andreas Tranulis

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Se semesterplanen 

Om dette emnet

Den valgfrie delen kan både gi faglig fordypning innen det temaet prosjektoppgaven omhandler og bestå i metodisk opplæring (f. eks laboratoriemetodikk) til bruk i selve oppgaven eller i skriveprosessen (f. eks utvidet kurs i forsøksdesign, vitenskapelig forfatterskap og lignende).

Det vil være mulig å delta i faglige temaer som undervises på de andre differensieringsretningene når dette er relevant for prosjektet (f. eks delta på temaet radiologi på hest, dersom prosjektet er innen radiologi på hest). Det forutsettes at det er plass på kurset. Unntaket er temaer knyttet til akvamedisin, hvor alle obligatoriske temaer på retningen med unntak av hospitering regnes som relevant, når prosjektet omhandler problemstillinger på fisk. Det er mulig å ta andre emner på NMBU.

Det er ikke mulig å ta etterutdanningskurs innen den valgfrie delen.

Selvstudium innen relevante temaer kan godtas. Veileder må da kvalitetssikre at kandidaten har tilegnet seg den oppgitte kompetanse i selvstudiumsperioden.

Den valgfrie delen skal forhåndsgodkjennes av veileder.

Dette lærer du

Formål

Gi studentene et innblikk i hvordan forskningshverdagen kan være og gjennom det skape interesse for forskning.

  • Kurs og oppgave
  • Dette defineres av veileder og vil bestå av tekstbøker, faglige oversiktsartikler og originalartikler, fagrapporter og annen relevant litteratur. 
  • Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
  • Deltakelse og gjennomføring av kurs godkjent av veileder

    Bestått/ikke bestått  • Deltakelse og gjennomføring av kurs godkjent av veileder
  • VET
  • Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet