Course code VET332

VET332 Prosjektrelatert retning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Michael Andreas Tranulis
Studiepoeng: 11.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplanen 
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Den valgfrie delen kan både gi faglig fordypning innen det temaet prosjektoppgaven omhandler og bestå i metodisk opplæring (f. eks laboratoriemetodikk) til bruk i selve oppgaven eller i skriveprosessen (f. eks utvidet kurs i forsøksdesign, vitenskapelig forfatterskap og lignende).

Det vil være mulig å delta i faglige temaer som undervises på de andre differensieringsretningene når dette er relevant for prosjektet (f. eks delta på temaet radiologi på hest, dersom prosjektet er innen radiologi på hest). Det forutsettes at det er plass på kurset. Unntaket er temaer knyttet til akvamedisin, hvor alle obligatoriske temaer på retningen med unntak av hospitering regnes som relevant, når prosjektet omhandler problemstillinger på fisk.

Det er ikke mulig å ta eksterne kurs/etterutdanningskurs innen den valgfrie delen.

Selvstudium innen relevante emner kan godtas. Veileder må da kvalitetssikre at kandidaten har tilegnet seg den oppgitte kompetanse i selvstudiumsperioden.

Den valgfrie delen skal forhåndsgodkjennes av veileder.

Læringsutbytte:

Formål

Gi studentene et innblikk i hvordan forskningshverdagen kan være og gjennom det skape interesse for forskning.

Læringsaktiviteter:
Kurs og oppgave
Pensum:
Dette defineres av veileder og vil bestå av tekstbøker, faglige oversiktsartikler og originalartikler, fagrapporter og annen relevant litteratur. 
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Vurderingsordning:

Langsgående vurdering 

Vurdering; Bestått/ikke bestått

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Eksamensdetaljer: Differenseringskurs: Bestått/ Ikke bestått