Detaljer om emnet VET332

VET332 Prosjektrelatert retning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Ole Taugbøl
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2018V
Fortrinnsrett: VET
Emnets innhold:

Den valgfrie delen kan både gi faglig fordypning innen det temaet prosjektoppgaven omhandler og bestå i metodisk opplæring (f. eks laboratoriemetodikk) til bruk i selve oppgaven eller i skriveprosessen (f. eks utvidet kurs i forsøksdesign, vitenskapelig forfatterskap og lignende).

Det vil være mulig å delta i faglige temaer som undervises på de andre differensieringsretningene når dette er relevant for prosjektet (f. eks delta på temaet radiologi på hest, dersom prosjektet er innen radiologi på hest). Det forutsettes at det er plass på kurset. Unntaket er temaer knyttet til akvamedisin, hvor alle obligatoriske temaer på retningen med unntak av hospitering regnes som relevant, når prosjektet omhandler problemstillinger på fisk.

Det er ikke mulig å ta eksterne kurs/etterutdanningskurs innen den valgfrie delen.

Selvstudium innen relevante emner kan godtas. Veileder må da kvalitetssikre at kandidaten har tilegnet seg den oppgitte kompetanse i selvstudiumsperioden.

Den valgfrie delen skal forhåndsgodkjennes av veileder.

 

Læringsutbytte:

Formål

Gi studentene et innblikk i hvordan forskningshverdagen kan være og gjennom det skape interesse for forskning.

Pensum:
Dette defineres av veileder og vil bestå av tekstbøker, faglige oversiktsartikler og originalartikler, fagrapporter og annen relevant litteratur. 
Forutsatte forkunnskaper:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Eksamensdetaljer: :