Detaljer om emnet VET326

VET326 Prosjektoppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Ann Kristin Egeli
Studiepoeng: 40
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Hvert semester
Undervises i periode:

Vårsemester

Høstsemester

Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: VET
Emnets innhold:
Prosjektoppgave
Læringsutbytte:
.
Læringsaktiviteter:
.
Pensum:
.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig oppgave

Gradert vurdering: A-E, F- Ikke bestått

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Differensieringsretning: Prosjektretning
Eksamensdetaljer: Prosjektoppgave : A - E / Ikke bestått