Course code VET326

VET326 Prosjektoppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Ann Kristin Egeli
Studiepoeng: 40
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Hvert semester
Undervises i periode:

Vårsemester

Høstsemester

Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: VET
Emnets innhold:
Prosjektoppgave
Læringsutbytte:
.
Læringsaktiviteter:
.
Pensum:
.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig oppgave

Gradert vurdering: A-E, F- Ikke bestått

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Differensieringsretning: Prosjektretning
Eksamensdetaljer: Prosjektoppgave : A - E / Ikke bestått