Course code VET326

VET326 Prosjektoppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ann Kristin Egeli
Studiepoeng: 40
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Hvert semester
Undervises i periode:

Vårsemester

Høstsemester

Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
Prosjektoppgave
Læringsutbytte:
.
Læringsaktiviteter:
.
Pensum:
.
Vurderingsordning:

Skriftlig oppgave

Gradert vurdering: A-E, F- Ikke bestått

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Differensieringsretning: Prosjektretning
Eksamensdetaljer: Prosjektoppgave : A - E / Ikke bestått