Detaljer om emnet VET326

VET326 Prosjektoppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Ann Kristin Egeli
Studiepoeng: 40
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: <p>Vårsemester</p><p>Høstsemester</p>
Undervises i periode:

Vårsemester

Høstsemester

Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: VET
Emnets innhold:
Prosjektoppgave
Læringsutbytte:
.
Læringsaktiviteter:
.
Pensum:
.
Vurderingsordning:
Gradert vurdering: A-E, F- Ikke bestått
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Prosjektretning
Eksamensdetaljer: Prosjektoppgave : A - E / Ikke bestått