Course code VET326

Emneansvarlige: Michael Andreas Tranulis
Studiepoeng: 40
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Hvert semester
Undervises i periode:

Vårsemester

Høstsemester

Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Prosjektoppgave
Læringsutbytte:
.
Læringsaktiviteter:
.
Pensum:
.
Vurderingsordning:

Skriftlig oppgave

Gradert vurdering: A-E, F- Ikke bestått

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Differensieringsretning: Prosjektretning
Eksamensdetaljer: Prosjektoppgave : Bokstavkarakterer