Course code VET325

VET325 Fordypningsoppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Øystein Evensen
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Hvert semester
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Vårsemester

Høstsemester

Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2026V
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Fordypningsoppgave akvamedisin
Læringsutbytte:
.
Læringsaktiviteter:
.
Pensum:
.
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjon av oppgaven
Vurderingsordning:

Skriftlig oppgave

Bestått/ikke bestått

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Differensieringsretning akvamedisin 
Eksamensdetaljer: Fordypningsoppgave Akva: Bestått/ Ikke bestått