Course code VET324

VET324 Fordypningsoppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Bjørn Håkon Wormstrand, Siv Kirsten Hanche-Olsen, Ellen Margrete Skancke
Medvirkende: Anette Kristine Krogenæs, Hans Petter Kjæstad, Ane Christine Wammer Nødtvedt, Snorre Stuen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Hvert semester
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Vurdering vårsemesteret

Vurdering høstsemesteret

Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Fordypningsoppgave i enten smådyrsmedisin, produksjonsdyrmedisin eller hestemedisin
Læringsutbytte:
.
Læringsaktiviteter:
.
Pensum:
.
Obligatorisk aktivitet:
Muntlig presentasjon av oppgaven
Vurderingsordning:

Skriftlig oppgave

Bestått/ikke bestått

Sensor:
Intern: Hovedveileder
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Differensieringsretning i smådyrsmedisin, produksjonsdyrmedisin eller hestemedisin
Eksamensdetaljer: Fordypningsoppgave: Bestått/ Ikke bestått