Course code TRE200

TRE200 Treteknologi I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Geir Isak Vestøl
Medvirkende: Geir Isak Vestøl, Olav Albert Høibø, Lone Ross Gobakken, Roar Økseter
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
45
Undervises i periode:
Januarblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: B-SF, M-SF, M-BA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Veddannelse. Makroskopisk, mikroskopisk, submikroskopisk og kjemisk oppbygning av tre. Fysiske og mekaniske egenskaper til tre og treprodukter. Skader, naturlige feil og uregelmessigheter i trevirke. Skogbehandling og virkeskvalitet. Nedbryting av tre, holdbarhet til tre og trebeskyttelse.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal kjenne til trevirkets oppbygning og egenskaper, og vite hvordan de ulike egenskapene varierer.

Ferdigheter: Studentene skal kunne beskrive trevirkets oppbygning og bestemme de norske treslagene ved hjelp av mikroskopiske og makroskopiske kjennetegn. Studentene skal også kunne gjennomføre testing av mekaniske og fysiske egenskaper til trevirke.

Generell kompetanse: Studentene skal ha grunnlag for å kunne vurdere bruk av tre i ulike situasjoner. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvelser: Bestemmelse av treslag ved hjelp av mikroskop. Testing av trevirkets egenskaper.
Læringsstøtte:
Emnet har websider i Canvas, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
Pensum:
Vil bli annonsert i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvelser med godkjent journal.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering: Vedanatomiprøve teller 30%. Skriftlig eksamen (3 timer) teller 70%.
Sensor:
Sensor vurderer avsluttende prøve. Emneansvarlig godkjenner journaler fra øvelsene og vurderer vedanatomiprøve.
Merknader:
Emnet er forutsatt forkunnskap for TRE300 som er aktuelt for studenter i skogfag og byggeteknikk og arkitektur.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 25 timer forelesning, 20 timer øving og 100 timer bearbeiding av data, rapportskriving og annen egenaktivitet.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca. 25 timer forelesning og 20 timer øvelser.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått