Course code TRE200

Emneansvarlige: Geir Isak Vestøl
Medvirkende: Geir Isak Vestøl, Olav Albert Høibø, Holger Militz
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Til sammen 36  i TRE200 og SKOG210
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: M-SF, M-BA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Veddannelse. Makroskopisk, mikroskopisk, submikroskopisk og kjemisk oppbygning av tre. Fysiske og mekaniske egenskaper til tre og treprodukter. Skader, naturlige feil og uregelmessigheter i trevirke. Skogbehandling og virkeskvalitet. Nedbryting av tre, holdbarhet til tre og trebeskyttelse.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal kjenne til trevirkets oppbygning og egenskaper, og vite hvordan de ulike egenskapene varierer.

Ferdigheter: Studentene skal kunne beskrive trevirkets oppbygning og bestemme de norske treslagene ved hjelp av mikroskopiske og makroskopiske kjennetegn. Studentene skal også kunne gjennomføre testing av mekaniske og fysiske egenskaper til trevirke.

Generell kompetanse: Studentene skal ha grunnlag for å kunne vurdere bruk av tre i ulike situasjoner. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvelser: Bestemmelse av treslag ved hjelp av mikroskop. Testing av trevirkets egenskaper.
Læringsstøtte:
Emnet har websider i Fronter, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:
Vil bli annonsert i Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvelser.
Vurderingsordning:
Journal fra øvelser skal være godkjent. Avsluttende prøve som inkluderer bestemmelse av norske treslag (3 timer).
Sensor:
Sensor vurderer avsluttende prøve. Journaler godkjennes av emneansvarlig.
Merknader:
Emnet inngår som en del av SKOG210. Emnet er forutsatt forkunnskap for TRE300 som er aktuelt for studenter i skogfag og byggeteknikk og arkitektur.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 25 timer forelesning, 20 timer øving og 100 timer bearbeiding av data, rapportskriving og annen egenaktivitet.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 studiepoeng reduksjon hvis man tar både TRE200 og SKOG210.
Undervisningstid:
Ca. 25 timer forelesning og 20 timer øvelser.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått