Course code TRE200

TRE200 Treteknologi I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Geir Isak Vestøl
Medvirkende: Geir Isak Vestøl, Olav Albert Høibø, Roar Økseter
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
45
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: B-SF, M-SF, M-BA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Veddannelse. Makroskopisk, mikroskopisk, submikroskopisk og kjemisk oppbygning av tre. Fysiske og mekaniske egenskaper til tre og treprodukter. Skader, naturlige feil og uregelmessigheter i trevirke. Skogbehandling og virkeskvalitet. Nedbryting av tre, holdbarhet til tre og trebeskyttelse.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha bred kunnskap om trevirkets oppbygning og egenskaper, og de skal kunne relatere det til hvordan skogbehandlingen påvirker trevirket, og hvor godt tre egner seg for ulike bruksområder.

Ferdigheter: Studentene skal kunne beskrive trevirkets oppbygning og bestemme de norske treslagene ved hjelp av mikroskopiske og makroskopiske kjennetegn. Studentene skal kunne gjennomføre testing av fysiske og mekaniske egenskaper til trevirke.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne formidle fagstoff og utveksle synspunkter med andre innenfor fagområdet.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvelser: Bestemmelse av treslag ved hjelp av mikroskop. Testing av trevirkets egenskaper.
Læringsstøtte:
Emnet har websider i Canvas, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
Pensum:
Vil bli annonsert i Canvas.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske øvelser med godkjent journal.
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Ferdighetsprøve i vedanatomi teller 40%.
  • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 60%.

Begge vurderingsdelene må være bestått for å bestå emnet.

Sensor:
Sensor vurderer avsluttende prøve. Emneansvarlig godkjenner journaler fra øvelsene og vurderer vedanatomiprøve.
Merknader:
Emnet er forutsatt forkunnskap for TRE300 som er aktuelt for studenter i skogfag og byggeteknikk og arkitektur.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 26 timer forelesning, 24 timer øving og 75 timer bearbeiding av data, rapportskriving og annen egenaktivitet.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Ca. 26 timer forelesning og 24 timer øvelser.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer