TRE200 Treteknologi I

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Geir Isak Vestøl

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:45

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 24 timer forelesning, 24 timer øving og 77 timer bearbeiding av data, rapportskriving og annen egenaktivitet.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk.

Om dette emnet

Veddannelse. Makroskopisk, mikroskopisk, submikroskopisk og kjemisk oppbygning av tre. Fysiske og mekaniske egenskaper til tre og treprodukter. Skader, naturlige feil og uregelmessigheter i trevirke. Skogbehandling og virkeskvalitet. Nedbryting av tre, holdbarhet til tre og trebeskyttelse.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene skal ha bred kunnskap om trevirkets oppbygning og egenskaper, og de skal kunne relatere det til hvordan skogbehandlingen påvirker trevirket, og hvor godt tre egner seg for ulike bruksområder.

Ferdigheter: Studentene skal kunne beskrive trevirkets oppbygning og bestemme de norske treslagene ved hjelp av mikroskopiske og makroskopiske kjennetegn. Studentene skal kunne gjennomføre testing av fysiske og mekaniske egenskaper til trevirke.

Generell kompetanse: Studentene skal kunne formidle fagstoff og utveksle synspunkter med andre innenfor fagområdet.

 • Forelesninger. Øvelser: Bestemmelse av treslag ved hjelp av mikroskop. Testing av trevirkets egenskaper.
 • Emnet har websider i Canvas, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
 • Vil bli annonsert i Canvas.
 • Samlet vurdering:

  • Ferdighetsprøve i vedanatomi teller 40%.
  • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 60%.

  Begge vurderingsdelene må være bestått for å bestå emnet.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Ferdighetsprøve i vedanatomi Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og alle besvarelsene. Emneansvarlig godkjenner journaler fra øvelsene og vurderer vedanatomiprøve.
 • Obligatoriske øvelser med godkjent journal.
 • Emnet er forutsatt forkunnskap for TRE300 som er aktuelt for studenter i skogfag og byggeteknikk og arkitektur.
 • Ca. 24 timer forelesning og 24 timer øvelser.
 • B-SF, M-SF, M-BA
 • GSK