Course code TPS200

TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Vegard Nilsen, Peder Albert Tyvand
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2018-2019
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Beskrivelse av væsker i ro og likevekt (hydrostatikk). Beskrivelse av væsker i bevegelse (kinematikk).Kontinuitetsligningen, energi- og impulsligningen. Stasjonær strømning av inkompressibel væske i rør og åpne kanaler. Tap av mekanisk energi. Turbulent strømning. Laboratorieøvelser illustrerer viktige strømningsfenomener.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forstå og beskrive prinsippene i strømningslæren og anvende disse til å løse praktiske problemer. Studentene skal kunne anvende enkle fysiske lover på en fluid i bevegelse, og ut fra dette gi en matematisk beskrivelse av enklere strømningsfenomener. Dette skal kunne brukes til å løse problemer knyttet til væskestrøm i rør og kanaler. Studentene skal kunne utføre praktiske forsøk knyttet til væsker i bevegelse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, regneøvelser og laboratorieøvelser. Øvelsene illustrerer innholdet i forelesningene og skal utvikle praktiske ferdigheter knyttet til det å utføre forsøk på væsker i bevegelse.
Læringsstøtte:
Studentene vil etteravtale kunne treffe lærer utenom undervisningstiden.
Pensum:
J. B. Franzini, E. J. Finnemore: Fluid Mechanics with Engineering Applications, McGraw-Hill (2002). kapittel 1-10, 14.
Forutsatte forkunnskaper:
FYS101, MATH111, MATH112 og MATH113
Anbefalte forkunnskaper:
FYS110
Obligatorisk aktivitet:
11 laboratorieøvelser i løpet av 8 uker. En rapport for hver øvelse skal godkjennes. Rapporten skrives i fellesskap av studentene på en laboratoriegruppe. Det gis minst to obligatoriske innleveringer med alle hjelpemidler tillatt. Minst to av disse må være godkjent med 60% riktige svar.
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
300 timer inkludert strukturert undervisningstid.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 2x2 timer per uke i 13 uker = 52 timer. Regneøvelser: 1x2 timer per uke i 13 uker = 26 timer. Laboratorieøvelser: 16 timer.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått