TMPA210 Presisjonslandbruk og sensorteknologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Nils Bjugstad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Normalt kreves det en minimum på 10 studenter for at emnet skal følge planlagte aktiviteter. Et studenttall på 5-10 studenter kan kjøres ved et tilpasset opplegg.

Frekvens:Årlig. Emnet gikk hvert partall inntil 2020, men kjøres nå årlig grunnet større etterspørsel og fokus i norsk landbruk.

Forventet arbeidsmengde:En prosjektoppgave i form av en powerpoint presentajon (eller lignende) over et valgt eller gitt tema innen emnet ca. 25 timer. Forelesninger inkludert presentasjoner fra studentene ca. 60 timer. Demonstrasjoner og øvelser med hjemmearbeid, ca. 30 timer. Utferd, ca. 10 timer. Dette kan avvike og tilpasses noe i henhold til antall studenter.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Teknologi og løsninger for et mer bærekraftig landbruk. Deltakelse i Smart Farming og grønn innovasjon NMBU bærekraftsarena (2021-24) og Green Innovation Student LAB*). Presisjonslandbruk. GNSS / GIS / IoT. Agriculture 4.0. Digitalisering i landbruket. Automasjon, bruk av sensorer, droner og feltroboter i landbruket. Pløying og redusert jordarbeiding. Hvordan redusere jordpakking. Spredning av gjødselstoffer.. Såfrøetablering. Høsting av korn og frø. Grasproduksjonsteknikk. Potetproduksjonsteknikk. Traktorer og basismaskiner for jordbruk.Kjemisk og alternativ plantevern. Funksjonstest av sprøyteutstyr. Studentene kan følge autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler (ta autorisasjonskursbevis).

*) Green Innovation Student LAB er et opplegg som fremmer studentaktiv læring og innovasjon ute i felt der studenter utfører prosjekter i felt med sensorer, roboter og droner sammen med forskere og næringslivspartnere.

Dette lærer du

Studenten skal opparbeide seg kunnskap om agroteknologiske muligheter og metoder for å oppnå best mulig produktkvalitet og redusere miljøbelastninger i landbruksproduksjonen, og ha oversikt over aktuelle tiltak og deres betydning. Studenten skal kunne forstå norsk landbruk skal kunne dra nytte av presisjonslandbruk og tilhørende teknologi. Det innebærer en innsikt i hvordan ulike maskintyper, innstillinger og bruk må tilpasses ulike driftsforhold herunder jordtyper, biologiske forhold, klimaforhold m.v.
 • Emnet behandler de viktigste agrotekniske fagområdene hva angår miljø og matkvalitet. Studentene velger relevante tema som de presenterer i forelesningene for de andre studentene. Dette gir en mer aktiv undervisning og stimulerer til felles diskusjon. I tillegg legges det opp til relevante tekniske øvelser og utferd til et modernisert gårdsbruk (presisjonslandbruk).
 • Lærer er tilgjengelig for veiledning og råd utenfor den strukturerte undervisningstiden og via e-post.
 • Det vil bli stilt til rådighet en rekke ulike nasjonale og internasjonale fagbøker innen presisjonslandbruk og landbruksteknikk i henhold til valg av tema i prosjektoppgave i tillegg til materiale fra internett m.m.
 • JORD101 - Jordlære. PJH102 - Innføringsemne i plantevitenskap, eller tilsvarende kunnskaper anbefales. Studenten bør ha en praktisk erfaring fra norsk landbruk. Dette kan kompenseres ved å gjennomgå grunnleggende faglitteratur på egenhånd.
 • Evaluering baseres på en prosjektoppgave og presentasjon over et valgfritt godkjent tema innen presisjonslandbruk og sensorteknologi. Ekstern evaluering og bestått/ikke bestått.

  Prosjektoppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor evaluerer prosjektoppgave og presentasjon (stått/ ikke stått).
 • Presentasjon av et valgfritt tema i forelesningene. Øvelser og en dags utferd.
 • Emnet tilbys alle studenter med relevant bakgrunn. JORD101 - Jordlære. PJH102 - Innføringsemne i plantevitenskap, eller tilsvarende kunnskaper anbefales.

  Minimum 10 studenter. Hvis færre påmeldte, kan det tilbys et tilpasset opplegg basert på større grad av selvstudium.

 • Utarbeiding av presentasjon over valgfritt tema ca. 40 timer. Forelesninger inkludert presentasjoner fra studentene ca. 60 timer. Demonstrasjoner og øvelser med hjemmearbeid, ca. 30 timer. Utferd, ca. 10 timer. Ved et lavt studentantall styrkes andel prosjektarbeid i forhold til antall forelesninger. Dette kan avvike og tilpasses noe i henhold til antall studenter.
 • Plantevitenskap, økonomi, husdyrfag- og teknologistudenter. Erfaringsmessig deltar også studenter fra andre retninger. Presisjonslandbruk er i seg selv tverrfaglig.
 • GSK