Course code TMP160

Emneansvarlige: Henrik Folke Holmberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-MPP, M-RB og M-IØ.</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innføring i innhold og anvendelse av standarder for teknisk design. Projeksjoner, riss, gjenger, snitt, målsetting, sveiser, toleranser og overflatesymboler. Utvikling av tegningsgrunnlag fra frihåndsskisser til elementtegninger, og større sammenstillingstegninger. Demonstrasjon av integrert styrkeanalyse (FEM/FEA). Emnet inneholder obligatoriske øvingsoppgaver som utføres i DAK.
Læringsutbytte:
Gjennom undervisningen i emnet skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap i teknisk design og ferdigheter i bruk av databaserte hjelpemidler som DAK.
Læringsaktiviteter:
Emnet er bygget opp med en undervisningsdel der det gis ukentlige forelesninger og selvstudium parallellt med innføring i kommersielle DAK-verktøy. I tillegg gjennomføres et sett øvingsoppgaver i bruk av dette verktøyet i hele perioden. Øvelsesoppgavene forutsetter egenaktivitet og hjemmearbeid, og danner til slutt grunnlaget for evaluering av prestasjonene i emnet som en mappeinnlevering.
Læringsstøtte:
Studentene kan avtale tid med lærer for faglig veiledning i arbeidstiden eller søke råd og støtte ved kommunikasjon over e-post.
Pensum:
Pensum er tilgjengelig på Canvas og oversikt deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende dataferdigheter forventes
Anbefalte forkunnskaper:
Noe forutgående trening i bruk av DAK/visualiseringsprogrammer er en fordel.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene leverer inn rapportene som delrapporter for hverandrevurdering to ganger i løpet av emnets gjennomføring.
Vurderingsordning:
Studentens læring evalueres gjennom perioden på grunnlag av bestemte innleveringsoppgaver og en avsluttende prøve. (Oppgavene teller 25% og avsluttende prøve 75%.)
Sensor:
Sensor har arbeidet med opplæring på området i en årrekke og gir tilbakemelding om nye behov i næringslivet. Undervisningsopplegget for emnet, herunder evalueringsopplegget drøftes jevnlig med sensor. Det holdes kontinuerlig et øye med forskning og utviklingen på fagområdet internasjonalt. Sensurarbeidet følger fastlagte faglige kriterier og beskrives også gjennom eget skjema som følger sensurvurderingen.
Merknader:
Emnet inngår som obligatorisk emne i studieprofilen Maskin- og produktutvikling for mastergradstilbudet i Maskin-, prosess- og produktutvikling (M-MPP).
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, øvelsesoppgaver med veiledning og egenaktivitet. Totalt ca. 125 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger og øvelser: 4 timer i uken.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer