Course code TMP160

Emneansvarlige: Johan Andersen
Medvirkende: Tore Ensby, Carlos Mauricio Salas Bringas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

58


Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .


Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>Teknologistudenter (M-MPP, M-IØ).</p><p><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innføring i innhold og anvendelse av standarder for teknisk design. Projeksjoner, riss, gjenger, snitt, målsetting, sveiser, toleranser og overflatesymboler. Utvikling av tegningsgrunnlag fra frihåndsskisser til elementtegninger, og større sammenstillingstegninger. Demonstrasjon av integrert styrkeanalyse (FEM/FEA). Emnet inneholder obligatoriske øvingsoppgaver som utføres i DAK.
Læringsutbytte:

Gjennom undervisningen i emnet skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap i teknisk design og ferdigheter i bruk av databaserte hjelpemidler som DAK. De skal også opparbeidet god kjennskap til og bevissthet om sammenhengen mellom godt design og ressursbruk med hensyn til materialer og konstruksjonsmessige sikkerhetsforhold.


Læringsaktiviteter:
Emnet er bygget opp med en undervisningsdel der det gis ukentlige forelesninger parallellt med innføring i kommersielle DAK-verktøy. I tillegg gjennomføres et sett øvingsoppgaver i bruk av dette verktøyet i hele perioden. Øvelsesoppgavene forutsetter egenaktivitet og hjemmearbeid, og danner til slutt grunnlaget for evaluering av prestasjonene i emnet sammen med en eksamen.
Læringsstøtte:
Studentene kan avtale tid med lærerforfaglig veiledning i arbeidstiden ellersøke råd og støtte ved kommunikasjon overe-post.
Pensum:
Oversikt deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:

INF100 - Prinsipper i informasjonsbehandling.


Anbefalte forkunnskaper:

Noe forutgående trening i bruk av CAD/visualiseringsprogrammer er en fordel.


Obligatorisk aktivitet:

-


Vurderingsordning:

Studentes læring evalueres gjennom perioden på grunnlag av bestemte innleveringsoppgaver og en avsluttende prøve. (Oppgavene teller 25% og eksamen 75%.)


Sensor:
Sensor har arbeidet med opplæring på området i en årrekke og gir tilbakemelding om nye behov i næringslivet. Undervisningsopplegget for emnet, herunder evalueringsopplegget drøftes jevnlig med sensor. Det holdes kontinuerlig et øye med forskning og utviklingen på fagområdet internasjonalt. Sensurarbeidet følger fastlagte faglige kriterier og beskrives også gjennom eget skjema som følger sensurvurderingen.
Merknader:
Emnet inngår som obligatorisk emne i studieprofilen Maskin- og produktutvikling for mastergradstilbudet i Maskin-, prosess- og produktutvikling (M-MP).
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger, øvelsesoppgaver med veiledning og egenaktivitet, ca. 150 timer.


Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og øvelser: 4 timer i uken.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått