Course code TIP200

TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Medvirkende: Jan Kåre Bøe
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-BA, M-IØ, M-VM, M-MF og M-MPP</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av 3 deler:

Del 1: Innføring i aspekter og potensiale ved bruk av kraftige dataverktøy i moderne produkt- og prosessutvikling, design og prototyping.  Opplæring og trening i bruk av programvareplattformen Solidworks som integrert produktutviklings- og designverktøy med flate- og solidmodellering, funksjonsvisualisering, animasjon, tekstur og flaterendrering, lysregimer, animasjon m.v.

Del 2: Innføring og opplæring i spesialmoduler for material- og miljøvurderinger (energibruk, CO2-regnskap og resirkulering), data-assistert produksjon (DAP), dekomponering (Reverse Engineering), hurtig-prototyping (RP) og spesielle analyseverktøy (strømning, varme- og stressanalyse) Temaforelesninger, herunder emner innen anvendt materialteknologi, miljø- og sikkerhetskrav, produktutviklingsmetodikk og rapportering.

Del 3: Gjennomføring av prosjektarbeid med veiledning og utforming av prosjektrapport med løsningsvisualisering og angivelser. Mal-dokument for rapporteringsformen benyttes. Kompleksiteten av prosjektoppgavene vil kunne variere og gjennomføres som individarbeid, eller som samarbeide hvor flere studenter samarbeider om å utvikle og dokumentere en produkt-idé eller løsning gjennom alle trinn fram til og med 3D-visualisering, rapportering og eventuelt også en RP-modell.

Prosjektoppgaven med utforming av prosjektrapport utgjør det endelige grunnlag for bedømming av emnet som Bestått/Ikke bestått.

Læringsutbytte:
Når studentene har gjennomgått emnet skal de være i stand til å utvikle og designe produkter i 3D helt fram til funksjonelle konsepter og produkt-animasjoner for videre analyser, en småskalprototype eller grove produksjonsdata for en mer kompleks modellframstilling. Videre skal de være i stand til å analysere og prediktere hvordan produktet vil kunne oppføre seg i en produksjonsprosess og i et forbrukermarked, før det er satt i serieproduksjon, bl.a. med hensyn til materal- og bruksegenskaper, miljøpåvikning (Energiforbruk, CO2-emisjoner, resirkuleringsegenskaper m.v.), samt med hensyn til økonomi og brukersikerhet m.v. Gjennom prosjektarbeid skal de ha lært å arbeide i team og under ledelse, og spille på egne og andres kreative evner for å få fram et god design og et godt produktkonsept. De skal også ha lært å beherske produktutviklingssytematikk og utnytte formgivnings- og grafikkmulighetene som ligger i ett moderne design- og visualiseringsverktøy for å kunne utforme gode konseptbeskrivelser og prosjektrapporter.
Læringsaktiviteter:
Emnet baseres på en kombinasjon av programvareopplæring, øvelser og demonstrasjoner. spesialforelesninger og veiledet egenaktivitet, der studentene til slutt gjennomfører et større prosjektarbeid i produkt- og prosessutvikling basert på en problemstilling formulert av emne-ansvarlig, en egen-initiert ide fra studenten (e) selv, eller en problemstilling knyttet til en bedrift. organisasjon eller pågående forskning- og utviklingsarbeid ved instituttet.
Læringsstøtte:
Øvelsesoppgaver og prosjektoppgave følges opp med individuell veiledning av arbeidsgruppene. Tidspunkt og tidsbruk avtales med faglærer etterbehov. Ved gjennomføring av prosjektdelen er lærer tilgjengelig for støtte via e-post og til angitte kontortider. Studentene vil ha mulighet for å laste ned programvaren som benyttes i emnet, Solidworks og CES EduPack som studentlisenser for hjemmebruk. Studentene er velkomne til å bringe med seg sin egen PC/laptop for bruk i forelesningene/programvareøvelsene.
Pensum:
Salas-Bringas, Carlos: 2014: Forelesningsningsnotater og veledningsmateriell til emnet Tip200: Del 1: Produktutvikling med 3D-design, 14 s. (Utdeles). Del 2: Bærekraftighet i produktutvikling, 22 s. (Utdeles), Del 3: Introduksjon til data-assistert industriellt design. Introduksjon til varme-, strømnings- og spenningsanalyse, under utarbeidelse (Utdeles). Bøe, Jan Kåre, 2014: Produktutvikling og produktdesign: Designergonomi og produktutviklingsmetodikk, 60 sider (Utdeles). Ulrich, Karl T., Eppinger, Steven D. 2008: Product Design and Development, McGraw-Hill, Fourth Edition, ISBN 978-007-125947-7, 368 s. Utvalgte avsnitt. Farstad, P., 2004: Industridesign, Universitetsforlaget, ISBN 821500418-0, 298 s. Utvalgte avsnitt. Lefteri, Chris, 2012: Making it: Manufacturing Techniques for Product Design, Laurence King Publishing Ltd. Second Edition, ISBN 978-1856697491, 288 s. Utvalgte avsnitt.
Forutsatte forkunnskaper:
TIP100 - Teknisk innovasjon, eller tilsvarende basiskunnskaper i innovasjonsprosesser(se også emnebeskrivelse for TIP100).
Anbefalte forkunnskaper:
TIP150-Moderne verkstedteknikk. TMP160-Teknisk design, eller noe forutgående trening i bruk av DAK/3D-tegneprogrammer er en fordel.
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave med rapport, teller 100%.
Sensor:
Sensor skal godkjenne undervisningsopplegg
Merknader:
Emnet overlapper delvis med 200-nivåkurs i produktutvikling og produktdesign ved noen av de høyskolene/universitetene som tilbyr Bacheloringeniørutdanning eller Bachelor i produktutvikling og/eller produktdesign med utstrakt bruk av 3D-visaliseringsverktøy.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med øvelser og egenaktivitet, ca. 180 timer. Selvstendig prosjektarbeide: ca. 120 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Programvareøvelser og forelesninger: Uke 36 til 41: 2+2 t/uke med lærer i datalab + 4 t/uke avsatt i deler av perioden til egenaktivitet i data-sal og forelesninger i spesialtema. Uke 42 til 48: Prosjektarbeid med veiledning, individuelt/i grupper etter avtalerotasjon.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått