Course code TIP200

TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Carlos Mauricio Salas Bringas
Medvirkende: Jan Kåre Bøe, Carlos Mauricio Salas Bringas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.


Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>2. og 3.-årsstudenter i Teknologi (M-MPP, M-IØ, M-BA, M-VM, M-MF), økonomi- og landskapsarkitektur ved ledige plasser.</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av 3 deler:

Del 1: Innføring i aspekter og potensiale ved bruk av kraftige dataverktøy i moderne produkt- og prosessutvikling, design og prototyping.  Opplæring og trening i bruk av programvareplattformen Solidworks som integrert produktutviklings- og designverktøy med flate- og solidmodellering, funksjonsvisualisering, animasjon, tekstur og flaterendrering, lysregimer, animasjon m.v.

Del 2: Innføring og opplæring i spesialmoduler for material- og miljøvurderinger (energibruk, CO2-regnskap og resirkulering), data-assistert produksjon (DAP), dekomponering (Reverse Engineering), hurtig-prototyping (RP) og spesielle analyseverktøy (strømning, varme- og stressanalyse) Temaforelesninger, herunder emner innen anvendt materialteknologi, miljø- og sikkerhetskrav, produktdesignergonomi, produktutviklingsmetodikk og rapportering.

Del 3: Gjennomføring av prosjektarbeid med veiledning og utforming av prosjektrapport med løsningsvisualisering og angivelser. Mal-dokument for rapporteringsformen benyttes. Kompleksiteten av prosjektoppgavene vil kunne variere og gjennomføres som individarbeid, eller som samarbeide hvor flere studenter samarbeider om å utvikle og dokumentere en produkt-idé eller løsning gjennom alle trinn fram til og med 3D-visualisering, rapportering og eventuelt også en RP-modell.

Prosjektoppgaven med utforming av prosjektrapport utgjør det endelige grunnlag for bedømming av emnet som Bestått/Ikke bestått.


Læringsutbytte:
Når studentene har gjennomgått emnet skal de være i stand til å utvikle og designe produkter i 3D helt fram til funksjonelle konsepter og produkt-animasjoner for videre analyser, en småskalprototype eller grove produksjonsdata for en mer kompleks modellframstilling. Videre skal de være i stand til å analysere og prediktere hvordan produktet vil kunne oppføre seg i en produksjonsprosess og i et forbrukermarked, før det er satt i serieproduksjon, bl.a. med hensyn til materal- og bruksegenskaper, miljøpåvikning (Energiforbruk, CO2-emisjoner, resirkuleringsegenskaper m.v.), samt med hensyn til økonomi og brukersikerhet m.v. Gjennom prosjektarbeid skal de ha lært å arbeide i team og under ledelse, og spille på egne og andres kreative evner for å få fram et god design og et godt produktkonsept. De skal også ha lært å beherske produktutviklingssytematikk og utnytte formgivnings- og grafikkmulighetene som ligger i ett moderne design- og visualiseringsverktøy for å kunne utforme gode konseptbeskrivelser og prosjektrapporter.
Læringsaktiviteter:
Emnet baseres på en kombinasjon av programvareopplæring, øvelser og demonstrasjoner. spesialforelesninger og veiledet egenaktivitet, der studentene til slutt gjennomfører et større prosjektarbeid i produkt- og prosessutvikling basert på en problemstilling formulert av emne-ansvarlig, en egen-initiert ide fra studenten (e) selv, eller en problemstilling knyttet til en bedrift. organisasjon eller pågående forskning- og utviklingsarbeid ved instituttet.
Læringsstøtte:
Øvelsesoppgaver og prosjektoppgave følges opp med individuell veiledning av arbeidsgruppene. Tidspunkt og tidsbruk avtales med faglærer etterbehov. Ved gjennomføring av prosjektdelen er lærer tilgjengelig for støtte via e-post og til angitte kontortider. Studentene vil ha mulighet for å laste ned programvaren som benyttes i emnet, Solidworks og CES EduPack som studentlisenser for hjemmebruk. Studentene er velkomne til å bringe med seg sin egen PC/laptop for bruk i forelesningene/programvareøvelsene.
Pensum:
Salas-Bringas, Carlos: 2014: Forelesningsningsnotater og veledningsmateriell til emnet Tip200: Del 1: Produktutvikling med 3D-design, 14 s. (Utdeles). Del 2: Bærekraftighet i produktutvikling, 22 s. (Utdeles), Del 3: Introduksjon til data-assistert industriellt design. Introduksjon til varme-, strømnings- og spenningsanalyse, under utarbeidelse (Utdeles). Bøe, Jan Kåre, 2014: Produktutvikling og produktdesign: Designergonomi og produktutviklingsmetodikk, 60 sider (Utdeles). Ulrich, Karl T., Eppinger, Steven D. 2008: Product Design and Development, McGraw-Hill, Fourth Edition, ISBN 978-007-125947-7, 368 s. Utvalgte avsnitt. Farstad, P., 2004: Industridesign, Universitetsforlaget, ISBN 821500418-0, 298 s. Utvalgte avsnitt. Lefteri, Chris, 2012: Making it: Manufacturing Techniques for Product Design, Laurence King Publishing Ltd. Second Edition, ISBN 978-1856697491, 288 s. Utvalgte avsnitt.
Forutsatte forkunnskaper:

TIP100 - Teknisk innovasjon, eller tilsvarende basiskunnskaper i innovasjonsprosesser(se også emnebeskrivelse for TIP100).


Anbefalte forkunnskaper:

TIP150-Moderne verkstedteknikk. TMP160-Teknisk design, eller noe forutgående trening i bruk av DAK/3D-tegneprogrammer er en fordel.


Obligatorisk aktivitet:

-


Vurderingsordning:

Prosjektoppgave med rapport og ekstern bedømming, teller 100%.


Sensor:
Sensor skal godkjenne vurderingsopplegget for deloppgaver og for prosjektoppgaven. Både emneinnhold, øvelser og prosjektopplegg blir drøftet som del av emneforberedelsene og kvalitetssikring av opplegget. Det avsluttende prosjektarbeidet bedømmes etter fastlagte kriterier for emnet. Eget skjema som beskriver framgangsmåte og kriterier ved sensurvurderingen følger med sensurarbeidet er tilgjengelig for studentene ved forespørsel, etter bedømming er gjennomført.
Merknader:
Emnet overlapper delvis med 200-nivåkurs i produktutvikling og produktdesign ved noen av de høyskolene/universitetene som tilbyr Bacheloringeniørutdanning eller Bachelor i produktutvikling og/eller produktdesign med utstrakt bruk av 3D-visaliseringsverktøy.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger med øvelser og egenaktivitet, ca. 180 timer. Selvstendig prosjektarbeide: ca. 120 timer.


Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Programvareøvelser og forelesninger: Uke 36 til 41: 2+2 t/uke med lærer i datalab + 4 t/uke avsatt i deler av perioden til egenaktivitet i data-sal og forelesninger i spesialtema. Uke 42 til 48: Prosjektarbeid med veiledning, individuelt/i grupper etter avtalerotasjon.


Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått