Course code TIN301

TIN301 Idéutvikling og idéverifisering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Andreas Svarstad Flø, Kristian Sørby Omberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
maks antall 15 studenter 
Undervises i periode:
Januarblokk
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: Siste års masterstudenter har fortrinnsrett.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er utviklet for studenter som ønsker å kommersialisere en idé basert på eget arbeid eller gjennom et samarbeid med andre (FoU miljøer, næringsliv, offentlig sektor etc.). Faget består av to moduler som til sammen utgjør de viktigste komponentene i en kommersialisering- og verifiseringsprosess for å utvikle en bærekraftig løsning på et globalt problem.

Første del av faget omfatter mulighetsstudier, FTO(Freedom to operate) analyser etc. for å utarbeide et datagrunnlag for videre verifisering. Som et supplement vil det være mulighet ved behov å ha forelesninger innen sentrale emner innenfor kommersialisering ( forretningsmodell, IPR, prosjektledelse, Skrive og utforme søknader for å utløse virkemidler).

Andre del av faget bygger på ekstern vurdering av prosjektet og studenten må fremlegge en skriftlig prosjektbeskrivelse (ref: prosjektbeskrivelse NFR student forny) som vil inngå som en del av vurderingsgrunnlaget. Studenten vil også måtte fremlegge en muntlig presentasjon av prosjektet foran et ekspertpanel. Som en del av denne delen vil det kunne tilbys individuell veiledning for å bidra med utforming av prosjektbeskrivelsen, pitchetrening etc.

Læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten kjenne til de viktigste komponentene i kommersialiseringsprosess og kunne anvende disse i verifiseringen av nye ideer.
Læringsaktiviteter:
Læringsaktiviteter vil være gjennomføring av mulighetsstudie som støtter opp de viktigste komponentene i kommersialiseringsprosess
Pensum:
Annonseres ved kursstart 
Vurderingsordning:
Levering av prosjektbeskrivelse for idé og presentasjon for ekspertpanel.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått