Course code TIN300

TIN300 Digital produksjon og designteknologi 3 (spesialisering)

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Kristian Sørby Omberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell 
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I dette emne vil studentene sette sammen kunnskap de har fått gjennom tidligere kurs innen produksjon og design. 

Studentene skal jobbe med hele systemer hvor digital produksjon og design inngår; hvordan gå fra enkeltprodukt til systemtankegang. 

Arbeidet skal inngå i en  prosjektoppgave utformet sammen med industripartnere og oppgaven skal være av en art tilsvarende som studenten kan kunne få når de er ferdig utdannet. Gjennom en slik prosjektoppgave får studentene får mulighet til å jobbe med å utvikle bærekraftige løsninger for å løse globale behov for eksempel  vannsikkerhet, intelligente transportsystemer (ITS), bærekraftig mat og energiproduksjon.

 Det er også et mål å gi studenten oversiktbilde i hvordan digitale fremskritt endrer det industrielle landskapet og mulighetene i dagens fabrikker inkludert hele produksjonsprosesser.

I kurset vil studentene lære om

  • Analyse av en sammensatte produksjonsprosess og viktige suksessfaktorer for bruk av digital produksjon og design i sammensatte produksjonsprosesser
  • Modellbasert systemer for produksjon og avansert produksjonsbedrifter
  • Utvikling av cyberfysiske rammeverk - "Digital tvilling" 

Autodesk Fusion 360 vil være plattformen hvor studentene jobber. 

Læringsutbytte:
  • Kunne gjennomføre analyse av en sammensatte produksjonprosess og vurdere viktige suksessfaktorer for bruk av digital produksjon og design i sammensatte produksjonsprosesser
  • Praktisk samarbeid rettet mot teknologiutvikling 
  • Gjennomføring av større prosjekter
  • Økt formidlingsevne og dokumentasjon av prosjekter.
  • Konseptutvikling av et "Digital Tvilling" system
Læringsaktiviteter:
Prosjektoppgaven følges opp med individuell veiledning, tidspunkt og tidsbruk avtales med foreleser etter behov. Emnet har egen Canvasside for tilleggsinformasjon.
Læringsstøtte:
Studentene får personlig veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. I tillegg kan studentene fritt benytte seg av e-mail for å stille spørsmål til lærerne.
Pensum:
Selvstudium for eget prosjekt samt relevant litteratur vil bli lastet opp på Canvas. 
Forutsatte forkunnskaper:
TIN200 eller tilsvarende, kurset kun for 4 og 5 års studenter 
Anbefalte forkunnskaper:

TEL100 

DAT200

MATH111

Obligatorisk aktivitet:
Det gjennomføres et langsgående prosjektarbeid, med som tar for seg utforming av idè og presenteres som skriftlig prosjektrapport. Det vil være obligatoriske møteaktiviteter
Vurderingsordning:
Obligatorisk innlevering av designrapport samt muntlig presentasjon.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å sensurere prosjektoppgavene.
Merknader:

Emnet er et emne som passer for studenter fra 2. til 5. studieår-

Normert arbeidsmengde; 5 studiepoeng:

Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 40 timer. Øvelser og prosjektoppgave (gruppevis), ca. 110 timer.

Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 125 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
10 timer veiledning.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått