Course code TIN300

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises påsorter i stigende rekkefølge Studiepoeng
B15-DS Bacheloroppgave 15
BIN210 Introduksjon i bioinformatikk NO 10
BIN300 Statistisk genomforskning EN 10
BIN310 Utvalgte emner i genomanalyse EN, NO 10
BIN315 Utvalgte emner i funksjonell genomikk EN 10
BIO100 Cellebiologi EN 5
BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi NO 5
BIO120 Genetikk introduksjonskurs NO 5
BIO121 Øvingsemne i genetikk NO 5
BIO130 Generell mikrobiologi I NO 5
BIO140 Innføringsemne i biologi NO 5
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter NO 5
BIO210 Molekylærbiologi NO 10
BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi NO 5
BIO223 Populasjonsgenetikk og molekylær økologi EN, NO 5
BIO230 Generell mikrobiologi II NO 10
BIO233 Eksperimentell miljømikrobiologi NO 10
BIO244 Plantebioteknologi: Celle- og vevskultur og genmodifisering EN, NO 5
BIO245 Plantebioteknologi: Genomikk og foredling NO 5
BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling EN, NO 5
BIO300 Mikroskopiteknikker EN, NO 10
BIO301 Avansert cellebiologi EN, NO 10
BIO320 Utviklingsbiologi EN, NO 5
BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 10
BIO322 Molekylær genomanalyse EN, NO 10
BIO323 Evolution in Host-Pathogen Systems; Plant Breeding for Resistance EN 5
BIO324 Klimatilpasning i planter EN, NO 10
BIO330 Mikrobiell økologi og fysiologi EN, NO 10
BIO332 Eksperimentell molekylær mikrobiologi EN, NO 10
BIO333 Mykologi EN, NO 10
BIO340 Bioetikk EN, NO 5
BIO350 RNA in situ RNA Hybridisering EN, NO 5
BIO351 Genetisk modifiserte planter - case studier EN, NO 5
BIO420 Utviklingsbiologi med fordypning EN, NO 10
BIO421 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 15
BIO422 Nordisk forskerkurs i planteforedling EN 5
BOT100 Plantediversitet NO 5
BOT130 Grunnleggende plantefysiologi NO 5
BOT200 Plantefysiologi EN, NO 10
BOT201 Produksjonsfysiologi EN, NO 5
BOT210 Moser og laver - floristikk og økologi NO 5
BOT230 Planteøkologi og diversitet NO 10
BOT240 Økofysiologi hos planter EN, NO 10
BOT270 Vegetasjonskartlegging NO 10
BOT320 Advanced Course in Plant Developmental Physiology EN 15
BOT340 Fotobiologi EN, NO 10
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi NO 5
BUS110 Eksternregnskap NO 10
BUS112 Elektronisk regnskapsføring NO 5
BUS133 Excel for økonomer NO 5