TIN300 Digital produksjon og designteknologi 3 (spesialisering)

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Odd Ivar Lekang

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 125 timers arbeid totalt.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell

Om dette emnet

I dette emne vil studentene sette sammen kunnskap de har fått gjennom tidligere kurs innen produksjon og design.

Studentene skal jobbe med hele systemer hvor digital produksjon og design inngår; hvordan gå fra enkeltprodukt til systemtankegang.

Arbeidet skal inngå i en prosjektoppgave utformet sammen med industripartnere og oppgaven skal være av en art tilsvarende som studenten kan kunne få når de er ferdig utdannet. Gjennom en slik prosjektoppgave får studentene får mulighet til å jobbe med å utvikle bærekraftige løsninger for å løse globale behov for eksempel vannsikkerhet, intelligente transportsystemer (ITS), bærekraftig mat og energiproduksjon.

Det er også et mål å gi studenten oversiktbilde i hvordan digitale fremskritt endrer det industrielle landskapet og mulighetene i dagens fabrikker inkludert hele produksjonsprosesser.

I kurset vil studentene lære om

 • Analyse av en sammensatte produksjonsprosess og viktige suksessfaktorer for bruk av digital produksjon og design i sammensatte produksjonsprosesser
 • Modellbasert systemer for produksjon og avansert produksjonsbedrifter
 • Utvikling av cyberfysiske rammeverk - "Digital tvilling"

Autodesk Fusion 360 vil være plattformen hvor studentene jobber.

Dette lærer du

 • Kunne gjennomføre analyse av en sammensatte produksjonprosess og vurdere viktige suksessfaktorer for bruk av digital produksjon og design i sammensatte produksjonsprosesser
 • Praktisk samarbeid rettet mot teknologiutvikling
 • Gjennomføring av større prosjekter
 • Økt formidlingsevne og dokumentasjon av prosjekter.
 • Konseptutvikling av et "Digital Tvilling" system
 • Prosjektoppgaven følges opp med individuell veiledning, tidspunkt og tidsbruk avtales med foreleser etter behov. Emnet har egen Canvasside for tilleggsinformasjon.
 • Studentene får personlig veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. I tillegg kan studentene fritt benytte seg av e-mail for å stille spørsmål til lærerne.
 • Selvstudium for eget prosjekt samt relevant litteratur vil bli lastet opp på Canvas.
 • TIN200 eller tilsvarende, kurset kun for 4 og 5 års studenter
 • Obligatorisk innlevering av designrapport samt muntlig presentasjon.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor benyttes til å sensurere prosjektoppgavene.
 • Det gjennomføres et langsgående prosjektarbeid, med som tar for seg utforming av idè og presenteres som skriftlig prosjektrapport. Det vil være obligatoriske møteaktiviteter
 • Emnet er et emne som passer for studenter fra 2. til 5. studieår-

  Normert arbeidsmengde; 5 studiepoeng:

  Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 40 timer. Øvelser og prosjektoppgave (gruppevis), ca. 110 timer.

 • 10 timer veiledning.
 • Realfag