Course code TILLML06

TILLML06 Legemiddellovgivning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Marit Bangen
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
2
Undervises i periode:
Emnet har vurdering i vårsemesteret
Første gang: Studieår 2016-2017
Siste gang: 2023V
Fortrinnsrett: TIL2
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Legemiddellovgivning
Læringsutbytte:
  • Kjenne til innholdet i lover og forskrifter som regulerer bruken av legemidler til dyr
  • Benytte tilgjengelige informasjonskanaler som omhandler legemidler og deres bruk.
  • Rekvirere legemidler i henhold til regelverket for reseptskriving
Læringsaktiviteter:
Selvstudium i 2 uker.
Pensum:
Pensumlitteratur blir tilsendt til studenten ved studiestart
Vurderingsordning:

30 minutters muntlig eksamen

Vurdering: Bestått/ikke bestått

Sensor:
Marit Bangen
Normert arbeidsmengde:
60 timer
Opptakskrav:
Tatt opp til tilleggsutdannelsen for utanlandske veterinærer
Eksamensdetaljer: Legemidellovgivning for tilleggsutd: Bestått/ Ikke bestått