Course code TILLML06

TILLML06 Legemiddellovgivning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Marit Bangen
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
2
Undervises i periode:
Emnet har vurdering i vårsemesteret
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: TIL2
Emnets innhold:
Legemiddellovgivning
Læringsutbytte:
  • Kjenne til innholdet i lover og forskrifter som regulerer bruken av legemidler til dyr
  • Benytte tilgjengelige informasjonskanaler som omhandler legemidler og deres bruk.
  • Rekvirere legemidler i henhold til regelverket for reseptskriving
Læringsaktiviteter:
Selvstudium i 2 uker.
Pensum:
Pensumlitteratur blir tilsendt til studenten ved studiestart
Vurderingsordning:

30 minutters muntlig eksamen

Vurdering: Bestått/ikke bestått

Sensor:
Marit Bangen
Normert arbeidsmengde:
60 timer
Opptakskrav:
Tatt opp til tilleggsutdannelsen for utanlandske veterinærer
Eksamensdetaljer: Legemidellovgivning for tilleggsutd: Bestått / Ikke bestått