Course code THT311

THT311 Vannressursforvaltning og renseteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Harsha Chandima Ratnaweera
Medvirkende: Arve Heistad, John Morken, Lars John Hem, Zakhar Maletskyi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Kurset har fulltids 2-ukers kurs i juni / juli ved NMBU og et selvstendig prosjektarbeid levert i desember.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-VM og M-IØ</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forelesninger om: forvaltning av vannressurser, vannbehandling, avløpsrensing, overvåking og kontroll av vannkvalitet og behandlingsprosesser, arbeid med litteraturdatabaser, prosjektrapport / vitenskapelig skriving. Praksis: lab analyser og prosess-simuleringsprogram Utflukter: til vann-og avløpsanlegg
Læringsutbytte:
Kunnskap: Studentene skal ha en forståelse om de grunnleggende prinsippene i moderne vannressursforvaltning (VRF), europeiske vannrelatert lovgivning, teoretisk forståelse av de viktigste behandlingsprosessene og, operasjonelle aspekter i et renseanlegg. De skal ha grunnleggende forståelse av moderne konsepter i prosesskontroll og optimalisering, og simulerings- og design verktøy tilgjengelig for renseanlegg og deres muligheter. Profesjonelle ferdigheter: Studentene skal kunne designe elementer i moderne vannforvaltningsstrukturer ved hjelp av beste praksis de skal kunne forstå sammensetningen av et renseanlegg og kunne identifisere og forbedre generelle driftsproblemer. De skal kunne utføre grunnleggende vannkvalitetsanalyse og bør vite hvordan man kan utnytte vannkvalitetsdata i VRF og operasjonell forbedring av renseanlegg. De skal kunne foreta en litteraturgjennomgang ved hjelp av moderne vitenskapelige databaser og internett for å utarbeide en velstrukturert prosjektrapport. Generell kompetanse: Studentene skal ha en forståelse av utviklingstrekk i europeiske vannlovgivning og praksis, være i stand til å identifisere de fordeler / svakheter i en VRF-oppsett og å foreslå forbedringer basert på moderne praksis. De bør også ha en generell prosess optimaliserings kunnskap ved hjelp av lab-og fullskala eksperimenter og muligheter med simuleringsprogram.
Læringsaktiviteter:
(1) Forelesninger (2) analytiskarbeid i små grupper, (3) øvinger med prosesssimuleringsprogram STOAT, (4) ekskursjon til renseanlegg for å lære hvordan enhetsprosesser er integrert og deres operative utfordringer. (5) øvinger i bruk av vitenskapelige databaser og rapportering. De fleste av presentasjonene vil være tilgjengelig på Canvas før forelesningene.
Læringsstøtte:
Per email eller forhåndsavtalte møter med lærer.
Pensum:

Utdelte materialer og kopi av presentasjoner

Anbefalt: 

Handbook for IWRM in Basins by GWP/INBO, 2009

EU's Water Directive and Urban Water Directive

Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 5th Edition, by Metcalf and Eddy, Inc, 2013 (selected sections)

Water Treatment: Principles and Design, 3rd Edition, MWH, 2012 (selected sections)

Forutsatte forkunnskaper:
THT 271 eller tilsvarende basis kunnskaper innen renseteknologi
Anbefalte forkunnskaper:
Basiskunnskaper innen vannressursforvaltning
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse i alle aktiviteter i løpet av de første to ukene av intensivt arbeid + Prosjektrapport
Vurderingsordning:
(1) flervalgsoppgaver (MCQ) ved slutten av 2-ukers forelesningperiode (2) Evaluering av prosjektoppgave Begge ovennevnte vurderinger teller likt på endelig karakter.
Sensor:
Sensor godkjenner opplegget for gjennomføring og evaluering av prosjektoppgaven. Sensor brukes aktivt i kvalitetssikring av kursinnhold og pedagogisk opplegg.
Merknader:
Kurset er organisert som en intensiv / fulltids 2-ukers kurs i juni / juli ved NMBU og et selvstendig prosjektarbeid utført enten fra Norge eller utlandet, levert i desember.
Normert arbeidsmengde:
ca 80 t forelesninger, øvelser og utflukt i løpet av 2 intensive uker samt 220 t prosjektarbeid i løpet av 5 måneder.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
THT310 og THT 311 har ca 50% overlapping.
Undervisningstid:
Del-1: Første to uker - fulltids/intensiv arbeid: 50 timers forelesning, 6-10 timers analytisk arbeid, 6-10 timers prosessimulering øvelser, 20 timer med utflukter. Del-II: Prosjektarbeid (kan utføres utenfor NMBU). Del-III: innlevering av prosjektrapporten
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått