THT311 Renseteknologi- vann og avløp: spesielle emner

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:60

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:ca 80 t forelesninger, øvelser og utflukt i løpet av 2 intensive uker samt 220t prosjektarbeid i løpet av 3 måneder.

Undervisnings- og vurderingsperiode:2 uker med intensive forelesninger (daglig) mellom midten av juni og midten av juli, Selvstudier på semesteroppgaven juli-august.

Om dette emnet

Dette kurset er et intensivt kurs komplementært for THT 271, THT 310 eller kan tas som et uavhengig faglig utviklingskurs.

Dette kurset fokuserer på tematiske moduler som adresserer den moderne vann- og avløpsforvaltningen. Eksempler på aktuelle tema for dette året:

 • Vannkvalitetsstyring og overvåkning
 • Klimapåvirkning på renseprosesser
 • Avanserte teknologi for behandling av vann og avløpsvann
 • Digitalisering av vannsektoren
 • Cybersikkerhet i vannsektoren
 • Vannsmart sirkulær økonomi
 • Desentralisert rensing av avløpsvann
 • Energihensyn i vannsektoren
 • Gjenbruk av ressurser
 • Forskningsferdigheter for vannsektoren

Fagets oppgaver vil fokusere på implementering av ett eller flere spesielle emner i oppgradering av et renseanlegg.

Dette lærer du

Etter gjennomføring av dette kurset vil kandidater være i stand til å (eksempler, avhengig av tema valgte for dette året):

 • anvende prinsipper for integrert forvaltning av vannressurser
 • gjenkjenne klimaendringseffekter på vannsektoren
 • beskrive anvendelser av nanoteknologi i vann- og avløpsrensing
 • forklare prinsipper for digitalisering i vannsektoren
 • identifisere cybersikkerhetsrisiko i vannsektoren
 • implementere sirkulære økonomiprinsipper i vannsektoren
 • sammenligne desentraliserte og sentraliserte løsninger for avløpsrensing
 • formulere verdikjeder for vann, ressurser og energi
 • vurdere muligheter for gjenbruk av vann
 • utvikle forskningskonsepter og presentere resultater
 • (1) Forelesninger (2) analysearbeid i små grupper, (3) øvinger med prosess simuleringsprogram STOAT, (4) ekskursjon til renseanlegg for å lære hvordan enhetsprosesser er integrert og deres operative utfordringer. (5) øvinger i bruk av vitenskapelige databaser og rapportering. De fleste av presentasjonene vil være tilgjengelig på Canvas før forelesningene.
 • Per email eller forhåndsavtalte møter med lærer.
 • Utdelte materialer og kopi av presentasjoner

  EU's Water Directive and Urban Water Directive

  Kemira: About Water treatment, 2020 (pdf in Canvas)

  Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 5th Edition, by Metcalf and Eddy, Inc, 2013 (selected sections)

  Water Treatment: Principles and Design, 3rd Edition, MWH, 2012 (selected sections)

 • THT271 eller tilsvarende basis kunnskaper innen renseteknologi
 • (1) flervalgsoppgaver (MCQ) ved slutten av 2-ukers forelesningperiode (2) Evaluering av prosjektoppgave En kombinasjon av karakterer fra begge ovennevnte vurderinger teller for den endelig karakter.
 • Sensor godkjenner opplegget for gjennomføring og evaluering av prosjektoppgaven. Sensor brukes aktivt i kvalitetssikring av kursinnhold og pedagogisk opplegg.
 • Obligatorisk deltakelse i alle aktiviteter (forelesninger, befaringer og øvinger) i løpet av de første to ukene av intensivt arbeid + Prosjektrapport
 • Kurset er organisert som et intensivt / fulltids 2-ukers kurs i juni / juli ved NMBU og et selvstendig prosjektarbeid utført enten fra Norge eller utlandet, levert i desember.
 • Del-1: Første to uker - fulltids/intensiv arbeid: 50 timers forelesning, 6-10 timers analytisk arbeid, 6-10 timers prosesssimulering øvelser, 20 timer med utflukter.

  Del-II: Arbeid med prosjektrapport (kan utføres utenfor NMBU).

  Del-III: innlevering av prosjektrapporten

 • Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.

  Rangeringskriterier:

  1. studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan

  2. studenter på M-VM og M-IØ

  3. studenter med høyest studiepoengproduksjon

  Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.

 • Ingen overlapp f.o.m. 2021
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag