Course code THT311

THT311 Renseteknologi- vann og avløp: spesielle emner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Harsha Chandima Ratnaweera
Medvirkende: Nazli Pelin Kocatürk Schumacher, Arve Heistad, John Morken, Lars John Hem, Zakhar Maletskyi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
2 uker med intensive forelesninger (daglig) mellom midten av juni og midten av juli, Selvstudier på semesteroppgaven juli-august.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-VM og M-IØ</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette kurset er et intensivt kurs komplementært for THT 271, THT 310 eller kan tas som et uavhengig faglig utviklingskurs.

Dette kurset fokuserer på tematiske moduler som adresserer den moderne vann- og avløpsforvaltningen. Aktuelle tema vil bli valgt for dette året fra følgende tema:

 • Vannkvalitetsstyring og overvåkning
 • Klimapåvirkning på renseprosesser
 • Avanserte teknologi for behandling av vann og avløpsvann
 • Digitalisering av vannsektoren
 • Cybersikkerhet i vannsektoren
 • Vannsmart sirkulær økonomi
 • Desentralisert rensing av avløpsvann
 • Energihensyn i vannsektoren
 • Gjenbruk av ressurser
 • Forskningsferdigheter for vannsektoren

Fagets oppgaver vil fokusere på implementering av ett eller flere spesielle emner i oppgradering av et renseanlegg.

Læringsutbytte:

Etter gjennomføring av dette kurset vil kandidater være i stand til å (eksempler, avhengig av tema valgte for dette året):

 • anvende prinsipper for integrert forvaltning av vannressurser
 • gjenkjenne klimaendringseffekter på vannsektoren
 • beskrive anvendelser av nanoteknologi i vann- og avløpsrensing
 • forklare prinsipper for digitalisering i vannsektoren
 • identifisere cybersikkerhetsrisiko i vannsektoren
 • implementere sirkulære økonomiprinsipper i vannsektoren
 • sammenligne desentraliserte og sentraliserte løsninger for avløpsrensing
 • formulere verdikjeder for vann, ressurser og energi
 • vurdere muligheter for gjenbruk av vann
 • utvikle forskningskonsepter og presentere resultater
Læringsaktiviteter:
(1) Forelesninger (2) analysearbeid i små grupper, (3) øvinger med prosess simuleringsprogram STOAT, (4) ekskursjon til renseanlegg for å lære hvordan enhetsprosesser er integrert og deres operative utfordringer. (5) øvinger i bruk av vitenskapelige databaser og rapportering. De fleste av presentasjonene vil være tilgjengelig på Canvas før forelesningene.
Læringsstøtte:
Per email eller forhåndsavtalte møter med lærer.
Pensum:

Utdelte materialer og kopi av presentasjoner

Handbook for IWRM in Basins by GWP/INBO, 2009

EU's Water Directive and Urban Water Directive

Kemira: About Water treatment, 2020 (pdf in Canvas)

Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 5th Edition, by Metcalf and Eddy, Inc, 2013 (selected sections)

Water Treatment: Principles and Design, 3rd Edition, MWH, 2012 (selected sections)

Forutsatte forkunnskaper:
THT271 eller tilsvarende basis kunnskaper innen renseteknologi
Anbefalte forkunnskaper:
Basiskunnskaper innen vannressursforvaltning
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltakelse i alle aktiviteter i løpet av de første to ukene av intensivt arbeid + Prosjektrapport
Vurderingsordning:
(1) flervalgsoppgaver (MCQ) ved slutten av 2-ukers forelesningperiode (2) Evaluering av prosjektoppgave En kombinasjon av karakterer fra begge ovennevnte vurderinger teller for den endelig karakter.
Sensor:
Sensor godkjenner opplegget for gjennomføring og evaluering av prosjektoppgaven. Sensor brukes aktivt i kvalitetssikring av kursinnhold og pedagogisk opplegg.
Merknader:
Kurset er organisert som et intensivt / fulltids 2-ukers kurs i juni / juli ved NMBU og et selvstendig prosjektarbeid utført enten fra Norge eller utlandet, levert i desember.
Normert arbeidsmengde:
ca 80 t forelesninger, øvelser og utflukt i løpet av 2 intensive uker samt 220t prosjektarbeid i løpet av 3 måneder.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Ingen overlapp f.o.m. 2021
Undervisningstid:

Del-1: Første to uker - fulltids/intensiv arbeid: 50 timers forelesning, 6-10 timers analytisk arbeid, 6-10 timers prosesssimulering øvelser, 20 timer med utflukter.

Del-II: Arbeid med prosjektrapport (kan utføres utenfor NMBU).

Del-III: innlevering av prosjektrapporten

Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer