Course code THT261

THT261 Vannforsyning og avløpssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ulf Rydningen
Medvirkende: Arve Heistad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Planer og dimensjonering av anlegg for vannforsyning og avløp. Nedbør og overvannshåndtering, urban hydrologi og flomberegninger. Ledningsnett for vannforsyning og avløp med alle tilhørende komponenter, vannbehov, utslipp av avløp, grunnvann til vannforsyning og borebrønner. Fornyelse og rehabilitering av ledningsnettet, beskyttelse mot forurensning av vannkildene.
Læringsutbytte:
Studentene vil etter kurset kunne håndtere følgende faser i vannforsynings- og avløpsprosjekter: Idé, plan og dimensjonering. Videre vil de kunne arbeide med rehabilitering og sanering av eldre ledningsanlegg. Studentene får et grunnlag for å kunne analysere og dimensjonere infrastruktur for vannforsyning og kommunalt avløp. Dette er ledningsnett, transportsystemer, pumper og annet tilhørende utstyr for vannforsyning og kommunalt avløp i byer og tettsteder.
Læringsaktiviteter:
1) Forelesninger, 2) Prosjektoppgaver / semesteroppgave, 3) Øvinger i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver, 4) Utferd som gir innsikt i praksis.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom lærernes faglige veiledning i kontortiden.
Pensum:
  • "Vann- og avløpsteknikk": Lærebok utgitt i 2014 av Norsk Vann
  • Utdelt litteratur
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende ingeniørmatematikk
Anbefalte forkunnskaper:
  • Basiskunnskaper innen fluidmekanikk/hydraulikk, tilsvarende emnekombinasjonen TPS200 (Fluidmekanikk 1: Innføring) og TPS210 (Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk).
  • Grunnleggende kunnskaper i hydrologi
Obligatorisk aktivitet:
Bestått semesteroppgave.
Vurderingsordning:
Skriflig eksamen 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Til et 10 studiepoengs kurs må det påregnes ca. 250 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
THT200: Studiepoengsreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
Forelesninger ca. 45 timer. Utferder ca. 5 timer. Øvingstimer ca. 10 timer. Prosjektoppgave ca. 2 ukeverk.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer