THT261 Innføring i vann- og avløpssystemer

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ulf Rydningen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Til et 10 studiepoengs kurs må det påregnes ca. 250 timers arbeid totalt.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Planer og dimensjonering av anlegg for vannforsyning og avløp. Nedbør og overvannshåndtering, urban hydrologi og flomberegninger. Ledningsnett for vannforsyning og avløp med alle tilhørende komponenter, vannbehov, utslipp av avløp, grunnvann til vannforsyning og borebrønner. Fornyelse og rehabilitering av ledningsnettet, beskyttelse mot forurensning av vannkildene.

Dette lærer du

Studentene vil etter kurset kunne håndtere følgende faser i vannforsynings- og avløpsprosjekter: Idé, plan og dimensjonering. Videre vil de kunne arbeide med rehabilitering og sanering av eldre ledningsanlegg. Studentene får et grunnlag for å kunne analysere og dimensjonere infrastruktur for vannforsyning og kommunalt avløp. Dette er ledningsnett, transportsystemer, pumper og annet tilhørende utstyr for vannforsyning og kommunalt avløp i byer og tettsteder.
 • 1) Forelesninger, 2) Prosjektoppgaver / semesteroppgave, 3) Øvinger i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver, 4) Utferd som gir innsikt i praksis.
 • Studentenes læring støttes gjennom lærernes faglige veiledning i kontortiden.
  • "Vann- og avløpsteknikk": Lærebok utgitt i 2014 av Norsk Vann
  • Utdelt litteratur
 • Grunnleggende ingeniørmatematikk.
 • Skriflig eksamen 3,5 timer.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
 • Bestått semesteroppgave.
 • Forelesninger ca. 45 timer. Utferder ca. 5 timer. Øvingstimer ca. 10 timer. Prosjektoppgave ca. 2 ukeverk.
 • THT200: Studiepoengsreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng.