Course code THT261

THT261 Vannforsyning og avløpssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Arve Heistad
Medvirkende: Jarle Tommy Bjerkholt, Oddvar Georg Lindholm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-VM og M-IØ</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Planer og dimensjonering av anlegg for vannforsyning og avløp. Nedbør og overvannshåndtering, urban hydrologi og flomberegninger. Ledningsnett for vannforsyning og avløp med alle tilhørende komponenter, vannbehov, utslipp av avløp, grunnvann til vannforsyning og borebrønner. Fornyelse og rehabilitering av ledningsnettet, beskyttelse mot forurensning av vannkildene.
Læringsutbytte:
Studentene vil etter kurset kunne håndtere følgende faser i vannforsynings- og avløpsprosjekter: Idé- plan- og dimensjonering. Videre vil de kunne arbeide med rehabilitering og sanering av eldre ledningsanlegg. Studentene får et grunnlag til å kunne analysere og dimensjonere infrastruktur for vannforsyning og kommunale avløp. Dette er ledningsnett, transportsystemer, pumper og annet tilhørende utstyr for vannforsyning og kommunale avløp i byer og tettsteder.
Læringsaktiviteter:
1) Forelesninger. 2) Prosjektoppgaver / semesteroppgave. 3) Demonstrasjoner av utstyr. 4) Øvinger i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver. 6) Utferd som gir innsikt i praksis.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom lærernes faglig veiledning i kontortiden.
Pensum:
-\"Vann- og avløpsteknikk\". Lærebok utgitt i 2012 av Norsk Vann -Utdelt litteratur om rehabilitering og fornyelse av VA-nettet. (Ligger på Fronter) -Utdelt litteratur om brønnboring. (Ligger på Fronter)
Forutsatte forkunnskaper:
Man bør ha basiskunnskaper innen hydraulikk, tilsvarende TPS210 Transport av væsker og gasser.
Anbefalte forkunnskaper:
Det anbefales å ta et grunnkurs hvor hydrogeologi (grunnvann) inngår.
Obligatorisk aktivitet:
Bestått semesteroppgave. Utferd og deltagelse ved demonstrasjon av brønnboring.
Vurderingsordning:
Skriflig eksamen 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Til et 10 studiepoengs kurs må det påregnes ca. 300 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger ca. 50 timer. Utferder og brønnboring ca. 10 timer. Øvingsoppgaver ca. 6-10 timer. Prosjektoppgave ca. 2 ukeverk.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått