Course code TEL100

TEL100 Elektronisk Prototyping

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Kristian Sørby Omberg, Lars Grimstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i august. Emnet har undervisning/vurdering i august
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I dette emnet vil studenter få en praktisk tilnærming til fremtidens digitale verktøy.

Dette kurset består av 2 deler:

Del 1 varer i 1 uke, Del 2 varer i 2 uker, med en avsluttende prosjektoppgave.

Del 1: består av grunnleggende innføring i logisk programmering ved bruk at ¿Open Source¿ mikrokontrolleren ¿Arduino¿ som er en elektronisk prototype plattform. Programmeringsspråket som blir brukt og undervist er ¿Arduino¿ som er basert på C++. Studentene vil få en grunnleggende introduksjon i dette. I tillegg vil studentene bli introdusert for IoT (Internet Of Things) i form av ¿Particle¿.

Del 2: studentene skal velge seg en i tre forskjellige spesialiseringer som de skal bruke videre i prosjektoppgaven. Undervisningen blir derfor delt inn i 3 grupper etter dette punktet. de forskjellige spesialiseringene krever forskjellige forkunnskaper.

De tre spesialiseringene er:

Robotikk:

Studentene skal lære å bygge prototyper av små roboter. Introduksjon til ulike prototype plattformer for små roboter som baserer seg på Arduino eller lego mindstorm. Studenten lærer om grunnleggende elektriske kretser, feilsøking og hvordan Arduino mikrokontrolleren anvendes sammen med kretsene. Studenten blir også kjent med de ulike komponentene som trengs for å bygge små roboter som sensorer, servoer, shields og eksterne spenningskilder.

App utvikling (android):

Studentene lærer hvordan man lager enkle android applikasjoner. For å gjøre dette skal studentene lære å benytte seg av programmering i java og xml. Det vil bli lagt vekt på at man det ofte finnes mange muligheter for å løse et problem med hjelp av programmering. Emnet vil også gi innsikt i å bruke innebygde funksjoner og hvordan man overskriver disse.

Innebygde systemer (embedded systems):

Studentene lærer å programmere mikrokontrollere på et mer grunnleggende nivå vha. programmeringsspråket C. Denne delen vil ikke basere seg på Arduino, men en  mikroprosessor i klassen ¿ARM Cortex-M¿. Det blir også undervist i prinsippet bak ¿realtime processes¿, og workshops rundt temaene. Målet i dette faget er dokumentasjon av arbeid gjort i emnets løp i form av en designrapport som tar for seg et tema innen det valgte emne som dokumenterer hvordan studentene har brukt koding til å løst et behov. 

Læringsutbytte:

Etter endt emne skal studenten kjenne grunnleggende oppbygging og virkemåte av

  • Komponenter innen elektronikk (transistorer, motorkontrollerer, styringsenheter etc).
  • Praktisk programmering i form av beherskelses av C og C++
  • Hvordan benytte seg av IoT
  • Prototyping av Mikrobrikker
  • ¿¿Realtime processes¿¿
  • Innføring av relevante elektroniske verktøy som f.eks "Arduino" og ARM Cortex-M

Annen kunnskap:

  • Praktisk prosjektarbeid.
  • Økt formidlingsevne.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske øvelser og rapport.
Læringsstøtte:
Øvelser gjennomføres i samarbeid med øvingslærer og prosjektoppgave følges opp med individuell veiledning av arbeidsgruppene, tidspunkt og tidsbruk avtales med foreleser etter behov. Emnet har egen Canvasside for tilleggsinformasjon. 
Pensum:
Litteratur som legges ut på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
ingen
Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende programmerings kunnskaper (INF100 eller tilsvarende)

Fysikk kunnskaper tilsvarende fysikk1 vg2

Følgende gjelder kun for de bestemte spesialiseringene.

Robotikk og Iot:

INF100

Apputvikling:

INF120 eller grunnleggende tilsvarende kunnskaper innenfor programmering.

Innebygde systemer:

INF120 eller høyere.

Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppgave blir gitt relatert til pensum i tilegg til avsluttende rapport. 
Vurderingsordning:
Vurdering blir gjort på bakgrunn av en avsluttende skriftlig rapport som bedømmes til bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen emnet.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, rapport og hjemmearbeid, ca. 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
TMPP100, 3 sp
Undervisningstid:
Forelesninger og praktiskeøvelser, ca 50 timer, 25, timer per uke.
Eksamensdetaljer: Rapport: Bestått / Ikke bestått