Course code TEL100

TEL100 Elektronisk Prototyping

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Kristian Sørby Omberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i august. Emnet har undervisning/vurdering i august
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

I dette emnet vil studenter få en praktisk tilnærming til logisk programmering ved anvendelsen av blant annet "Open Source" mikrokontrolleren "Arduino" som er en elektronisk protoype plattform. Programmeringsspråket er basert på C++ som studentene vil få en enkel introduksjon til. I tilegg vil studentene også bli bedre kjent med prosesser knyttet til det voksende IoT (Internet Of Things")-miljøet. 

Studentene vil benytte praktisk tilnærming for å løse problemstillinger (av elektronisk natur), med kunnskap tilegnet fra forelesninger. I problemløsningendelen vil det også være mulighet å benytte seg av f.eks 3D-printing for å støtte opp prosjektarbeidet. 

Målet i dette faget er dokumentasjon av arbeid gjort i emnets løp i form av en enkel rapport samt bygging av en enkel elektronisk prototype. 

Læringsutbytte:

Etter endt emne skal studenten kjenne grunnleggende oppbygging og virkemåte av

  • Komponenter innen elektronikk (transistorer, motorkontrollerer, styringsenheter etc).
  • Praktisk programmering i form av beherskelses av C og C++ 
  • Hvordan benytte seg av IoT i hverdagslivet.

Innføring av relevante elektroniske verktøy som f.eks "Arduino" 

Annen kunnskap:

  • Praktisk prosjektarbeid.
  • Mulighet til gjennomføre egne ideer. 
  • Økt formidlingsevne.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske øvelser og rapport.
Læringsstøtte:
Øvelser gjennomføres i samarbeid med øvingslærer og prosjektoppgave følges opp med individuell veiledning av arbeidsgruppene, tidspunkt og tidsbruk avtales med foreleser etter behov. Emnet har egen Fronterside for tilleggsinformasjon. 
Pensum:
Litteratur som legges ut på fronter
Forutsatte forkunnskaper:
ingen
Anbefalte forkunnskaper:
INF100
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppgave blir gitt relatert til pensum i tilegg til avsluttende rapport. 
Vurderingsordning:
Vurdering blir gjort på bakgrunn av en avsluttende skriftlig rapport som bedømmes til bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen emnet.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, rapport og hjemmearbeid, ca. 150 timer.
Opptakskrav:
Åpent
Overlapp:
TMPP100, 3 sp
Undervisningstid:
Forelesninger og praktiskeøvelser, ca 50 timer, 25, timer per uke.
Eksamensdetaljer: Rapport: Bestått / Ikke bestått