Course code TBA320

TBA320 Konstruksjonsteknikk III Bygg

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Roberto Tomasi
Medvirkende: Dag Pasquale Pasca
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Analyse av statisk bestemte og ubestemte strukturer (bjelker, fagverker, rammer), med gjennomsnitt av klassiske metoder for strukturanalyse (virtuelt arbeid, enhetlastmetode, forskyvingsberegning og kraftmetode, matrisenalyse) og introduksjon til finite elementmetode. Bruk av FEM-programmer og annen relevant programvare er dekket. Prinsipp for strukturdynamikk for enfrihetsgradsystemer (SDOF) og Flerfrihetsgradsystemer (MDOF). Innledningskonsept på jordskjelv
Læringsutbytte:
Etter at emnet er gjennomført skal studenten kunne beregne og dimensjonere også mer kompliserte byggverk for de lastene som er aktuelle, til et angitt pålitelighetsnivå. Videre skal studenten lære å tilpasse konstruktiv løsning til funksjonelle og estetiske krav og ønsker. Emnet skal gi kunnskaper om konstruksjoner som trenger 2D-elastisitetsteori, og kjennskap til og trening i å bruke FEM-programvare for analyse og dimensjonering av ulike bæresystemer (tre, stål og betong). Sikkerhetssystemet skal brukes slik at dimensjoneringsresultater og kostnader blir optimalisert fra kundens og/eller samfunnets synsvinkel.
Læringsaktiviteter:
Stoffet presenteres i forelesninger, støttet av kurskompendier og utdelt skriftlig materiale. Deretter aktiviseres kunnskapene gjennom veiledet løsning av et utvalg oppgaver hvor studentene selv må bruke kunnskapene til å finne konstruktiv løsning og dimensjonere den. Noen av øvingsoppgavene utføres som gruppearbeid med etterfølgende presentasjon. En god del tid nyttes til å bli kjent med grunnlaget for, og gi aktuell trening i å løse konstruksjonsoppgaver ved bruk av FEM-programvare. Derved spares tid til tekniske beregninger, slik at det blir tid til å gjøre seg kjent med flere konstruksjonsalternativ, og med den aktuelle, praktiske arbeidssituasjon.
Læringsstøtte:
Øvingsveileder og lærere er tilgjengelig i kontortiden for veiledning til øvinger.
Pensum:
Pensumliste og undervisningsnotat deles ut under kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
TBM120, TBA222, TBA223 og TBA224 (eller tilsvarende forkunnskaper).
Anbefalte forkunnskaper:
TBM250 for innføring i FEM-teori.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering med skriftlig prøve (3,5 t).
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 450 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 15 timers arbeid pr. uke.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: 78 timer (6 t/uke). Øvinger: 130 timer (10 t/uke). Ikke veiledet øving og utferd(er) kommer i tillegg.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått