Course code TBA320

TBA320 Konstruksjonsteknikk III Bygg

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Roberto Tomasi
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnets hovedinnhold er konstruksjonsteknikk. Det omfatter videregående statikk og konstruksjon for stavsystemer, plater og beholderkonstruksjoner, samt en del videregående temaer i trekonstruksjoner. Det benytte FEM-analyse og gis opplæring og trening i bruk av aktuell programvare. Tilstandsanalyse og konstruktiv sikkerhet for eksisterende bebyggelse tas med, og er tema for en semesteroppgave.
Læringsutbytte:
Etter at emnet er gjennomført skal studenten kunne beregne og dimensjonere også mer kompliserte byggverk for de lastene som er aktuelle, til et angitt pålitelighetsnivå. Videre skal studenten lære å tilpasse konstruktiv løsning til funksjonelle og estetiske krav og ønsker. Emnet skal gi kunnskaper om konstruksjoner som trenger 2D-elastisitetsteori, og kjennskap til og trening i å bruke FEM-programvare for analyse og dimensjonering av ulike bæresystemer. Videre gis det videregående undervisning i trekonstruksjoner. Kunnskaper og ferdigheter aktiviseres gjennom utstrakt arbeid med øvingsoppgaver under veiledning av lærer. Det gis opplæring og trening i bruk av FEM-programvare for konstruksjoner bygd av stavsystemer (ulike materialer) og for plater av armert betong. Sikkerhetssystemet skal brukes slik at dimensjoneringsresultater og kostnader blir optimalisert fra kundens og/eller samfunnets synsvinkel.
Læringsaktiviteter:
Stoffet presenteres i forelesninger, støttet av kurskompendier og utdelt skriftlig materiale. Deretter aktiviseres kunnskapene gjennom veiledet løsning av et utvalg oppgaver hvor studentene selv må bruke kunnskapene til å finne konstruktiv løsning og dimensjonere den. Noen av øvingsoppgavene utføres som gruppearbeid med etterfølgende presentasjon. En god del tid nyttes til å bli kjent med grunnlaget for, og gi aktuell trening i å løse konstruksjonsoppgaver ved bruk av FEM-programvare. Derved spares tid til tekniske beregninger, slik at det blir tid til å gjøre seg kjent med flere konstruksjonsalternativ, og med den aktuelle, praktiske arbeidssituasjon.
Læringsstøtte:
Øvingsveileder og lærere er tilgjengelig i kontortiden for veiledning til øvinger.
Pensum:
Pensumliste og undervisningsnotat deles ut under kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
TBM120, TBA222, TBA223 og TBA224 (eller tilsvarende forkunnskaper).
Anbefalte forkunnskaper:
TBM250 for innføring i FEM-teori.
Obligatorisk aktivitet:
Korte ekskursjoner til bygg.
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering med skriftlig prøve (3,5 t) (3/5), obligatoriske innleveringsoppgaver (2/5).
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 450 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 15 timers arbeid pr. uke.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: 78 timer (6 t/uke). Øvinger: 130 timer (10 t/uke). Ikke veiledet øving og utferd(er) kommer i tillegg.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått