Course code TBA202

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
M60-AR Masteroppgave 60
M60-IMP Masteroppgave 60
M60-IØ Masteroppgave 60
M60-KB Masteroppgave 60
M60-AQFOOD Masteroppgave EN, NO 60
M60-HV Masteroppgave 60
M60-IPD Masteroppgave 60
AQUAMT10 Master's degree thesis NO 60
AKVFIS06 Akvamedisin og fiskesykdommer NO 6
PHDLAS Laboratory Animal Science NO 6
TILLML06 Legemidellovgivning for tilleggsutd NO 6
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 6
VETFORSK360 Laboratory Animal Science For Research Workers EN 6
VETPOP-100 Statistikk med epidemiologi NO 6
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers NO 6
VETTIL300 Legemiddellovgivning 6
HUVFHMFD10 Husdyrvelferd, husdyrmiljø og forsøksdyrlære NO 5
HFX210 Fôranalyse i husdyrproduksjon NO 5
IND300 Eksperter i team NO 5
IND240 Usikkerhetsstyring i prosjekt NO 5
IND230 Kvalitetsstyring NO 5
HFX207 Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland EN 5
IND210 Driftsledelse NO 5
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
ILP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
HFX322 Reproduksjon og laktasjon hos husdyr NO 5
ILP415 Vitenskapsteori i studier av samfunnsutvikling og planlegging EN 5
HFX212 Integrerte produksjonssystem og verdikjeder for småbønder i Tanzania EN 5
ILP407 Kvantitative metoder EN, NO 5
HFX221 Etologi hos hund og katt og avl på hund NO 5
INN210 Nyskaping NO 5
ILP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe NO 5
ILP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling NO 5
JORD160 Introduksjon om jord NO 5
INN310 Industrielle rettigheter 5
JUS320 Plan- og bygningsrett NO 5
LAA211 Hagekunst og landskapsarkitekturteori EN, NO 5
LAA207 Universell utforming NO 5
LAA110 IMPULS NO 5
KLIMA100 Klimaendringer, forskning og samfunnskonsekvenser NO 5
KJM353 Radioøkologi EN 5
KJM352 Stråling og strålevern EN, NO 5
KJB320 Proteomikk I EN, NO 5
KJB311 Protein NMR EN, NO 5
JUS332 Jordskifteprosess NO 5
JUS311 Overføring av fast eiendom NO 5
INN410 Intellectual Property Rights (IPR) and Innovation EN 5