Course code TBA150

Emneansvarlige: Arnkell Jonas Petersen
Medvirkende: Leif Daniel Houck
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I dette emnet vil vi se på ulike bygg og analysere dem med fokus på sammenhengen mellom arkitektur, byggeteknikk, konstruksjon og tekniske installasjoner. Vi vil se på ulike prinsipper å bygge på, i forhold til bæresystemer, oppbygging av yttervegger med ulike materialer, etasjeskillere og tak. Vi vil også på hva slags teknikk som er integrert i byggene knyttet til ventilasjon, varme og energi. Emnet vil spesielt fokusere på hvordan vi kan bruke eksisterende bygninger til å lære om ulike prinsipper, og vi vil trene på å se og analysere bygg, for så å kunne gjengi prinsippielt hva slags løsninger som er valgt i ulike bygg. På den måten vi deltakerne bygge opp et «bibliotek» med løsninger som utgangspunkt for senere valg av prosjekteringsløsninger.
Læringsutbytte:
Kunne se og forstå sammenhengen mellom arkitektur, konstruksjon og inneklimatiltak og andre tekniske installasjoner. Kunne kjenne igjen ulike typer bæresystemer og prinsipper. Lære å bruke bygde prosjekter som kilde for læring.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Bruk av skissebok. Lokale befaringer felles og i mindre grupper. Øvinger.
Læringsstøtte:
Veiledning
Pensum:
.
Anbefalte forkunnskaper:
IMRT 100
Obligatorisk aktivitet:
Befaring, øvinger, skissebok.
Vurderingsordning:
Langsgående. Prosjektoppgave.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca.125 timers arbeid totalt. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesning: xx timer (y t/uke). Øvinger: xx timer (y t/uke). Ikke veiledet øving og utferd(er) kommer i tillegg.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer