TBA150 Bygningsanalyse

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Arnkell Jonas Petersen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca.125 timers arbeid totalt.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

I dette emnet vil vi se på ulike bygg og analysere dem med fokus på sammenhengen mellom arkitektur, byggeteknikk, konstruksjon og tekniske installasjoner. Vi vil se på ulike prinsipper å bygge på, i forhold til bæresystemer, oppbygging av yttervegger med ulike materialer, etasjeskillere og tak. Vi vil også på hva slags teknikk som er integrert i byggene knyttet til ventilasjon, varme og energi. Emnet vil spesielt fokusere på hvordan vi kan bruke eksisterende bygninger til å lære om ulike prinsipper, og vi vil trene på å se og analysere bygg, for så å kunne gjengi prinsippielt hva slags løsninger som er valgt i ulike bygg. På den måten vi deltakerne bygge opp et «bibliotek» med løsninger som utgangspunkt for senere valg av prosjekteringsløsninger.

Dette lærer du

Kunne se og forstå sammenhengen mellom arkitektur, konstruksjon og inneklimatiltak og andre tekniske installasjoner. Kunne kjenne igjen ulike typer bæresystemer og prinsipper. Lære å bruke bygde prosjekter som kilde for læring.
  • Forelesninger. Bruk av skissebok. Lokale befaringer felles og i mindre grupper. Øvinger.
  • Veiledning
  • Arkitekturens konstruktive grunnlag, Bjørn Sandaker & Arne Eggen, 1989. Tilgjengelig gratis fra Nasjonalbiblioteket.
  • Langsgående. Prosjektoppgave.

    Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
  • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
  • Befaring, øvinger, skissebok.
  • Forelesning: xx timer (y t/uke). Øvinger: xx timer (y t/uke). Ikke veiledet øving og utferd(er) kommer i tillegg.
  • Realfag