Detaljer om emnet TBA110

TBA110 Frihåndstegning

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: John Petter Langdalen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Emnets innhold:
Oppøving i frihåndstegning til tredimensjonal forståelse gjennom tegning av rommodeller. Studier i utforming og detaljer i utvalgte bygningsmiljøer. Øvingsoppgaver i blyant-, tusj- og farger daglig gjennom hele kurset ved NMBU og på dagsutferder.
Læringsutbytte:
Lære tegne- og skisseteknikk med tanke på å nytte tegning som middel til å forklare ideer og meninger.
Læringsaktiviteter:
Teori i form av forelesninger som gir grunnlag for gjennomføring av daglige øvingsoppgaver.
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesning.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Dagsutferder.
Vurderingsordning:
Obligatoriske innleveringsoppgaver.
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer og godkjenner eksamensoppgaver og sensorveiledning.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Undervisningen i emnet består av ca. 2 uker (80 timer) med forelesninger og øvinger ved NMBU + 1 uke (40 timer) med dagsutferder og øvinger.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått