TBA100 Bygningshistorie

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Martin Ebert

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 125 timers arbeid totalt.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet er lagt opp med hovedvekt på alminnelig europeisk kulturhistorie og byggeskikk gjennom tidene. Dette vil gjelde byutvikling, kirkebygg, boligbygg og næringsbygg generelt, men også fokus på arkitektur, maleri, ikonografi og vitenskapshistorie. Byggeskikkens variasjonsrikdom vil bli drøftet i forhold til naturvilkår og generell historisk utvikling og stilhistorie. En del problemstillinger knyttet til kulturminnevern vil bli tatt opp. Det er obligatorisk studentdeltakelse i øvinger og utferder. På slutten av kurset skal det leveres et paper knyttet til et bygningshistorisk tema.

Dette lærer du

Studentene skal ha en oversikt over hovedtrekkene i europeisk byggeskikk, arkitekturhistorie og kulturminnevernets organisering og virkemidler. De skal kunne beskrive ulike arkitektoniske tidsepoker, tidsfeste dem og beskrive og tidsfeste typiske bygningstyper og bebyggelsesmønstre. Studentene skal kjenne hovedtrekkene i utviklingen av byggetradisjon og blant annet kjenne til ulike utviklingstrekk for bruksbygninger, regionale forskjeller og de bakenforliggende samfunnsendringene.
 • Forelesninger. Undervisning m/lærer og bygningshistorisk ekskursjon.
 • Ebert, Martin: Bygningshistorie. Arbeidsbok til forelesningen. ISBN 978 3 933713 59 9

  Brekke, Nils Georg; Nordhagen, Per Jonas og Lexau, Siri Skjold: Norsk arkitekturhistorie, Oslo 2008.

  Bryson, Bill: At home - A Short History of Private Life, New York 2010.

  Våge, Jan: Hus og tun, Ås 2000.

 • Kandidatene blir vurdert bestått/ikke bestått etter deltagelse i forelesningene og innlevert paper.
 • Deltagelse på alle forelesninger og utferder.
 • Forelesninger/øvinger/korte befaringer: 52 timer. Utferd:8 timer
 • Felles ekskursjon med emne TBA 110 (Frihåndstegning) og LAA 211 (Landskapsarkitektur-historie).
 • Bestått/ Ikke bestått
 • GSK