Course code STAT210

STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Trygve Erik Almøy, Thore Egeland
Medvirkende: Martin Paliocha, Trygve Erik Almøy
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
1000
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Generelle prinsipper ved planlegging og analyse av forsøk, gjentak, randomisering og blokkdeling. Fullstendig randomiserte forsøk, enveis variansanalyse. Randomiserte, fullstendige blokkforsøk. Multiple sammenligninger, kontraster. Faktorielle forsøk, samspill. Hierarkiske forsøk. Faste og tilfeldige effekter, varianskomponenter.
Læringsutbytte:
Studentene lærer å anvende fundamentale statistiske prinsipper ved planlegging av forsøk, for å sammenligne ulike grupper eller behandlinger, og å analysere data fra slike forsøk ved hjelp av variansanalyse. De lærer å anvende kunnskapen på praktiske problemer hentet fra sitt studium, og på aktuelle problemer i yrkeslivet. Via oppgaver med reelle problemstillinger og data, skal studentene vise at de har nådd målsettingen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser med tilgang til hjelp.
Læringsstøtte:

Ansvarlig lærer er tilgjengelig.

Canvas.

Pensum:
Oppgis på første forelesning. Lenker til undervisningsmateriell på nett vil bli gitt på Canvas før kurset starter.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Minst en obligatorisk oppgave.
Vurderingsordning:

3,5 timers skriftlig eksamen, teller 100 %.

Eksamen er på engelsk. Studentene kan svare på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Sensor:
Ekstern sensor evaluerer et utvalg (25) av besvarelsene
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 30 timer.

Øvelser: 30 timer.

Selvstudium: 90 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
2 timer forelesning daglig og 2 timer øvelser daglig i augustblokka (tre uker).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått