Course code STAT210

STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Guro Dørum, Thore Egeland
Medvirkende: Trygve Erik Almøy
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: B-BIOTEK, M-KB
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Generelle prinsipper ved planlegging og analyse av forsøk, gjentak, randomisering og blokkdeling. Fullstendig randomiserte forsøk, enveis variansanalyse. Randomiserte, fullstendige blokkforsøk. Multiple sammenligninger, kontraster. Faktorielle forsøk, samspill. Hierarkiske forsøk. Faste og tilfeldige effekter, varianskomponenter.
Læringsutbytte:
Studentene lærer å anvende fundamentale statistiske prinsipper ved planlegging av forsøk, for å sammenligne ulike grupper eller behandlinger, og å analysere data fra slike forsøk ved hjelp av variansanalyse. De lærer å anvende kunnskapen på praktiske problemer hentet fra sitt studium, og på aktuelle problemer i yrkeslivet. Via oppgaver med reelle problemstillinger og data, skal studentene vise at de har nådd målsettingen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvelser med tilgang til hjelp.
Læringsstøtte:
Spørsmål etc. besvares i kontortiden eller via e-post.
Pensum:

Oppgis på første forelesning.

Bok STAT210/STAT310 : Douglas C Montgomery, Design and analysis of experiments. 6. utg. eller senere

Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
En obligatorisk oppgave.
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer et utvalg av besvarelsene
Merknader:
Emnene STAT210 og STAT310 samordnes i augustblokka. STAT210 går i augustblokka og avsluttes med blokkeksamen. Studenter som skal ta STAT310 følger forelesningene i STAT210 i august, og fortsetter i høstparallellen og tar avsluttende eksamen i hele emnet da. STAT310-studentene tar ikke augustblokkeksamen.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 30 timer.

Øvelser: 30 timer.

Selvstudium: 90 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
STAT310, 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
2 timer forelesning daglig og 2 timer øvelser daglig i augustblokka (tre uker).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått