Course code SKOG340

SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Dag Erik Fjeld
Medvirkende: Jan Bjerketvedt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: M-SF
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Vegplanlegging og lønnsomhetsberegninger, utvikling av årlige planer for industriforsyning, rammeavtaler med entreprenører og transportører, planlegging og styring av tømmerproduksjon og transport, koordinering av forsyning fra skog til industri.     
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal kunne: 1)  beskrive og bruke relevante prinsipper og metoder for vegplanlegging under ulike terrengforhold med tilhørende lønnsomhetsberegninger, 2) beskrive sentrale prinsipper for forretningsforbindelser med skogsentreprenører og tømmertransportører, 3) bruke effektive metoder for planlegging og styring av produksjon og tømmertransport og 4) organisere koordinering av virkes-strømmer fra skog til industri.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne utføre planlegging og styring av produksjon- og tømmertransport i vanlig regneark som EXCEL.

Generell kompetanse:

Studenter skal kunne analysere prestasjoner i styring av en virkesforsyningskjede samt identifisere forbedringsmuligheter. 

Læringsaktiviteter:
Øvinger, litteraturoppgaver, forelesinger og utferder.
Læringsstøtte:
Intern diskusjon/oppfølging av øvingsoppgaver med lærere og avsluttende gjesteforelesninger fra næringsrepresentanter (per modul). Administrasjonen støttes via Canvas og epost. 
Pensum:
Forskningsartikler samt sektorstandarder (oppgis ved kursstart, deles via Canvas)
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG240 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Utferder må bedømmes som godkjent, muntlig presentasjon og diskusjon av LittSem, øvingsoppgaver
Vurderingsordning:
Samlet vurdering bestående av slutteksamen som teller 50 % (3,5 t skriftlig) og en mappe med øvingsoppgaver som teller 50 %. Begge må være bestått for at eksamen skal bli godkjent.
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser. Øvinger, litteraturseminarer og utferder godkjennes av emneansvarlig.
Normert arbeidsmengde:
250 timer med forelesninger, øvingsoppgaver, utferder, selvstudium
Opptakskrav:

GSK

7,5 sp skogbrukets driftsteknikk på bachelors-nivå (NMBU (SKOG240), INN-Evenstad (6EV107) eller tilsvarende)

Undervisningstid:
24 timer forelesninger, 48 timer øving/litteraturseminarier, 2 utferdsdager
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer