Course code SKOG300

SKOG300 Skogplanlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Tron Haakon Eid
Medvirkende: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad, Terje Gobakken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
1. Planleggings- og beslutningsteori 2. Ressursøkonomiske emner 3. Utvikling og bruk av modeller for planleggings- og beslutningstøtte 4. Beslutningsorientert ressursregistrering og verdien av informasjon 5. Strategisk planlegging for skogeiendommer 6. Skogsektormodeller og nasjonal planlegging.  7. Internasjonalt skogbruk.
Læringsutbytte:

Studenten skal ha kunnskap om tverrfaglige problemstillinger og planleggingsprosser knyttet til forvaltning av skogarealer på ulike nivåer.

Dette innebærer evne til å analysere og syntetisere kunnskap fra ulike fagområder som ressursregistrering, skogskjøtsel, skogproduksjon, skogøkonomi og flerbruk av skog. Studenten skal videre ha kjennskap til planleggingsteori, og til ressursøkonomiske emner og internasjonale problemstillinger knyttet til forvaltning av skogressurser.

Studenten skal få trening i skriftlig og muntlig kommunikasjon av tverrfaglige problemstillinger og forskningsresultater.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, seminarer, tester.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Oversikt tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, SKOG100, SKOG205, SKOG230, SKOG250
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG205,SKOG210, SKOG220, SKOG240, LAD102
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser, seminarer og tester. Deltagelse, presentasjon og tester i forbindelse med seminarer må være godkjent for å få bestått i emnet.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 50%. Innlevering av to øvelser teller tilsammen 40%. Midtsemesterprøve teller 10%. Alle eksamensdeler og innleveringer må være bestått for å få bestått i emnet.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer alle eksamensbesvarelser. Innleverte øvelsesbesvarelser og midsemesterprøve vurderes av emneansvarlig. Emneansvarlig godkjenner seminaraktivitet og tester.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning 72 timer. 228 timer egenaktivitet i form av selvstudium, forberedelse av øvelser og seminar og innlevering av oppgaver.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
2 stp. mot SKOG310
Undervisningstid:
36 timer forelesning, 18 timer øvelse, 18 timer seminar
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått