Course code SKOG300

SKOG300 Skogplanlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Tron Haakon Eid
Medvirkende: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad, Terje Gobakken, Hanne Kathrine Sjølie, Ole Hofstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
1. Planleggings- og beslutningsteori 2. Ressursøkonomiske emner 3. Utvikling og bruk av modeller for planleggings- og beslutningstøtte 4. Beslutningsorientert ressursregistrering og verdien av informasjon 5. Strategisk planlegging for skogeiendommer 6. Skogsektormodeller og planlegging.  7. Internasjonale problemstillinger
Læringsutbytte:

Studenten skal ha kunnskap om tverrfaglige problemstillinger og planleggingsprosser knyttet til forvaltning av skogarealer på ulike nivåer.

Dette innebærer evne til å analysere og syntetisere kunnskap fra fagområder som ressursregistrering, skogskjøtsel, økonomi, treteknologi og flerbruk. Studenten skal videre ha kjennskap til planleggingsteori, og til ressursøkonomiske emner og internasjonale problemstillinger knyttet til forvaltning av skogressurser.

Studenten skal få trening i skriftlig og muntlig kommunikasjon av tverrfaglige problemstillinger og forskningsresultater.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, seminarer, tester.
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas
Pensum:
Oversikt tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, SKOG100, SKOG205, SKOG250
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG205,SKOG210, SKOG220, SKOG230, SKOG240, LAD102
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser, seminarer og tester
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 50%. Innlevering av to øvelser teller tilsammen 40%. Midtsemesterprøve teller 10%. Alle eksamensdeler og innlveringer må være bestått for å få bestått i emnet. Deltagelse, presentasjon og tester i forbindelse med seminarer må være godkjent for å få bestått i emnet. Hjelpemidler eksamen: A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Sensor:
Ekstern sensor vurderer alle eksamensbesvarelser. Innleverte øvelsesbesvarelser og midsemesterprøve vurderes av emneansvarlig. Emneansvarlig godkjenner seminaraktivitet og tester.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning 70 timer. 230 timer egenaktivitet i form av selvstudium og forberedelse av øvelser og seminar.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
2 stp. mot SKOG310
Undervisningstid:
36 timer forelesning, 18 timer øvelse, 18 timer seminar
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått