Course code SKOG300

SKOG300 Skogplanlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Tron Haakon Eid
Medvirkende: Erik Trømborg, Terje Gobakken, Ole Hofstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
1. Planleggings- og beslutningsteori 2. Ressursøkonomiske emner 3. Utvikling og bruk av modeller for planleggings- og beslutningstøtte 4. Beslutningsorientert ressursregistrering og verdien av informasjon 5. Strategisk og operativ planlegging for skogeiendommer 6. Skogsektormodeller og planlegging på nasjonalt nivå 7. Internasjonale problemstillinger
Læringsutbytte:

Studenten skal ha kunnskap om tverrfaglige problemstillinger og planleggingsprosser knyttet til forvaltning av skogarealer på ulike nivåer.

Dette innebærer evne til å analysere og syntetisere kunnskap fra fagområder som ressursregistrering, skogskjøtsel, økonomi, treteknologi og flerbruk. Studenten skal videre ha kjennskap til planleggingsteori, og til ressursøkonomiske emner og internasjonale problemstillinger knyttet til forvaltning av skogressurser.

Studenten skal få trening i skriftlig og muntlig kommunikasjon av tverrfaglige problemstillinger og forskningsresultater.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, seminarer.
Læringsstøtte:
Bruk av Fronter
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesning. Oversikt også tilgjengelig i Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100, SKOG100, SKOG205, SKOG250
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG210, SKOG220, SKOG230, SKOG240, LAD102
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og seminarer
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 50%. Innlevering av to øvelser teller tilsammen 40%. Midtsemesterprøve teller 10%. Alle eksamensdeler og innlveringer må være bestått for å få bestått i emnet. Deltagelse og presentasjon på seminarer må være godkjent for å få bestått i emnet.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer alle eksamensbesvarelser. Innleverte øvelsesbesvarelser og midsemesterprøve vurderes av emneansvarlig. Emneansvarlig godkjenner seminaraktivitet.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning 72 timer. 230 timer egenaktivitet i form av selvstudium og forberedelse av øvelser og seminar.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
2 stp. mot SKOG310
Undervisningstid:
36 timer forelesning, 18 timer øvelse, 18 timer seminar
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått