Course code SKOG250

SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Tron Haakon Eid
Medvirkende: Line Nybakken, Ole Martin Bollandsås, Marit Helene Lie, Birger Eikenes, Jan Bjerketvedt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Max. 40 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-SF og M-SF.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Praktiske øvelser og demonstrasjoner i anvendt skogfag. Spesielt taes det opp tema som bør undervises i felt. Emnet knytter skogfagene sammen gjennom praktiske eksempler. For en utvalgt skogeiendom skal behandlinsgforslag rapporteres skriftlig til skogeier. Dette skal også kommuniseres på en skogdag som studentene er ansvarlig for. 
Læringsutbytte:

Studentene skal ha kunnskap om forvaltning og planlegging av en skogbedrift

Studentene skal kunne anvende metoder for datainnsamling, kalkylemetoder og dataverktøy

Studentene skal utvikle evne til praktisk løsning av de planleggingsproblemer en står ovenfor i en skogbedrift

Læringsaktiviteter:
Praktiske og problembaserte øvelser etter innsamling av data fra en skogeiendom.
Læringsstøtte:
https://fronter.com/nmbu/ Lærerne er tilgjengelige i kontortida mens kurset går på Ås. Lærerne er tilgjengelige hele døgnet den uka kurset går på Brandbu. Som regel er lærere med ulik kompetanse tilgjengelig samtidig. Skogeier er tidvis tilgjengelig.
Pensum:
Pensum oppgis ved emnets begynnelse.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG205, SKOG210, SKOG220, SKOG230 og SKOG240, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
FEP201, TRE210, NATF200, BOT270.
Obligatorisk aktivitet:
Alle aktiviteter i emnet er obligatoriske
Vurderingsordning:
Alle øvelser må være gjennomført og godkjent av emneansvarlig
Sensor:
Studentenes presentasjon av oppgaveløsninger vurderes delvis av flere lærere, av ansatte i skogoppsynet, og av skogeier. Sensor godkjenner opplegget for emnet.
Merknader:
Emnet er obligatorisk for 3 - B-SF. Fravær fra flere øvelser medfører stryk. Kortere fravær kan godkjennes etter skriftlig søknad på forhånd.
Normert arbeidsmengde:
Øvelsene krever adskillig mer arbeid enn normal arbeidsdag.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Fire ukers sommerkurs.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått