Course code SKOG240

SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Jan Bjerketvedt
Medvirkende: Dag Erik Fjeld
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Skogkultur. Hogst og utkjøring. Skogsmaskiner. Ergonomi. Skogsvegplanlegging, -prosjektering, -bygging og -vedlikehold. Logistikk, herunder transport av tømmer og annen skogsfiber med bil og bane. Miljø- og klimahensyn.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal kunne beskrive relevant utstyr og metoder for utføring av viktige arbeidsoppgaver i primær og sekundær skogproduksjon, metodenes effektivitet under ulike skog- og terrengforhold, planlegging, operativ ledelse og kvalitetssikring av helmekaniserte og mindre mekaniserte driftssystem, logistikkens utvikling og betydning for skog- og utmarksnæringens konkurransemuligheter.

Ferdighet:

Studentene skal kunne identifisere og bruke nødvendige data til planlegging, gjennomføring og evaluering av skoglige aktiviteter.

Generell kompetanse:

Studentene skal være fortrolig med de driftstekniske aspektene (muligheter og utfordringer) knyttet til skognæringens virksomheter.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgaver basert på forelesninger og utferder.
Læringsstøtte:
Canvas m.m.
Pensum:
Oppgis ved emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100, SKOG101, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder
Vurderingsordning:

Samlet vurdering:

  • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 75 %.
  • Mappe med øvingsoppgaver teller 25 %.

Begge må være bestått for at eksamen skal bli godkjent.

Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser. Utferder godkjennes av emneansvarlig.
Normert arbeidsmengde:
250 timer med forelesninger, øvingsoppgaver, utferder, selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
48 timer forelesning, 24 timer øving, 2 utferdsdager.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer