Course code SKOG240

SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Jan Bjerketvedt
Medvirkende: Dag Erik Fjeld
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Skogkultur. Hogst og utkjøring. Skogsmaskiner. Ergonomi. Skogsvegplanlegging, -prosjektering, -bygging og -vedlikehold. Logistikk, herunder transport av tømmer og annen skogsfiber med bil og bane. Miljøhensyn.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal kunne gjøre rede for relevant utstyr og metoder for utføring av viktige arbeidsoppgaver i primær og sekundær skogproduksjon, metodenes effektivitet under ulike skog- og terrengforhold, planlegging, operativ ledelse og kvalitetssikring av helmekaniserte og mindre mekaniserte driftssystem, logistikkens utvikling og betydning for skog- og utmarksnæringens konkurransemuligheter.

Ferdighet:

Studentene skal kunne identifisere nødvendige data til planlegging, gjennomføring og evaluering av skoglige aktiviteter

Generell kompetanse:

Studentene skal være fortrolig med de driftstekniske aspektene knyttet til skognæringens virksomheter

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgaver basert på forelesninger og utferder.
Læringsstøtte:
Canvas m.m.
Pensum:
Oppgis ved emnestart.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100, SKOG101.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Slutteksamen teller 50 % (3t skriftlig) og øvingsoppgaver teller 50 %. Begge må være bestått for at eksamen skal bli godkjent.

Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser. Utferder godkjennes av emneansvarlig.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer med forelesninger, øvingsoppgaver, utferder, selvstudium.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
48 timer forelesning, 24 timer øving, 2 utferdsdager.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått