SKOG201 Skader og sykdommer på skogstrær

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Isabella Børja

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timers arbeidsinnsats, inkludert forelesninger.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.

Om dette emnet

I emnet tar vi for oss skader på sentrale skogstrær i Norge. Vi beskriver de viktigste skadegjørerne blant insektene og soppene med vekt på deres livssyklus, hvilke deler av treet de skader og hvilke forhold som fremmer skader. Dessuten beskriver vi tiltak for å forebygge og begrense skader. Vi tar også for oss abiotiske skader med fysisk eller kjemisk årsak, inkludert klimaskader.

Dette lærer du

En kandidat med fullførte kvalifikasjoner skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om de viktigste skadene på skogstrær i Norge.

Ferdigheter

Studenten skal kunne gjenkjenne og tolke typiske skade­symptomer og identifisere skadeårsaken. Studenten skal også kunne gi enkle råd om skadeforebygging og aktuelle mottiltak.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne anvende kunnskap om skogskade­gjørere i tverrfaglige vurderinger av forvaltning av skog.

 • Undervisningen skjer intensivt i tre uker i juniblokka, opp til 8 timer hver dag. Det er forelesninger, øvelser ute og på laboratoriet, ekskursjoner i nærområdet og i tillegg en dagsutferd.
 • Emnet har emnesider i Canvas, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. Lærere er tilgjengelig for spørsmål i kontortiden og via e-post.
 • Pensumliste vil bli delt på Canvas ved kursstart.
 • Samlet vurdering:

  • Skriftlig eksamen (3 timer) teller 70%
  • Test av symptomer og årsaker i løpet av kurset teller 30%.

  Alle vurderingsdeler må være bestått for å bestå emnet.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Innlevering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor brukes på den skriftlige slutteksamenen.
 • Øvelser og ekskursjoner.
 • Opp til 8 timer per dag med forelesninger, øvelser og ekskursjoner.
 • 5 stp overlapp med FEP201 (tidligere versjon).
 • GSK